Recenzje dysertacji doktorskich

2024

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzje
mgr Sylwia RyszczyńskaSynteza i zbadanie zjawiska up-konwersji nanocząstek sensybilizowanych jonami Er3+ i Ho3+StreszczenieRecenzja - prof. Gawryszewska-Wilczyńska
Recenzja - prof. Pisarski
Recenzja - prof. Mahlik
mgr Monika Papsdorf
Ion carriers based on lasalocid acid derivativesStreszczenieRecenzja - prof. Lipok
Recenzja - prof. Rozwadowski
Recenzja - dr hab. Osińska
mgr inż. Iwona Lasocka-GomułaOgraniczenie zmian jakości wody w rozproszonym systemie dystrybucji miasta PoznaniaStreszczenieRecenzja - prof. Wolska
Recenzja - prof. Rybicki
Recenzja - prof. Dymaczewski
mgr Elwira Koko
Badanie pierwiastków toksycznych i fizjologicznych w ziołach. Procedury analityczne, zależności, analiza specjacyjna ołowiu
i kadmu
StreszczenieRecenzja - prof. Suliburska
Recenzja - prof. Szynkowska-Jóźwik
Recenzja - prof. Ślachciński
mgr Aleksandra PółrolniczakConformational transformations induced by temperature and pressure in molecular crystals and coordination polymersStreszczenieRecenzja - prof. Pinkowicz
Recenzja - prof. Gągor
Recenzja - dr hab. Kurzydłowski
mgr Anna SpyszkiewiczDokładne wyznaczanie własności atomu helu i cząsteczki wodoru z wykorzystaniem funkcji jawnie skorelowanychStreszczenieRecenzja - prof. Wieczorek
Recenzja - prof. Kubas
Recenzja - prof. Paneth
mgr Małgorzata BołtNowe prekursory NHC ligandów karbenowych – synteza i zastosowanie w katalizie homogenicznejStreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. John
Recenzja - prof. Chaładaj
mgr Myong Joon Oh
Development of novel silicon-based coupling agents as silica filler dispersants for "green" tire compoundsStreszczenieRecenzja - prof. Krompiec
Recenzja - prof. Barczewski
Recenzja - prof. Cypryk
mgr inż. Magdalena Bigaj- Józefowska
Application of cancer cell membrane-coated nanoparticles in advanced liver cancer treatmentStreszczenieRecenzja - prof. Rolle
Recenzja - prof. Pierini
Recenzja - prof. Podkościelna
mgr Miłosz Frydrych
Nowe funkcjonalizowane borasilseskwioksany jako prekursory materiałów hybrydowych – synteza i charakterystykaStreszczenieRecenzja - prof. Szafert
Recenzja - prof. Pielichowski
Recenzja - prof. Kowalewska
mgr Andrii Pyrih
Proton tautomerism and stereoisomerism in 1,3-thiazolidinone derivativesStreszczenieRecenzja - prof. Bernard
Recenzja - prof. Marszałł
Recenzja - prof. Brzeziński

2023

Imię i nazwisko Tytuł dysertacji Streszczenie Recenzje
mgr Katarzyna Salamon- KrokoszSynthesis and properties of fluorinated amino acid derivativesStreszczenieRecenzja - prof. Gawdzik
Recenzja - prof. Stobiecki
Recenzja - prof. Latajka
mgr Anna Brzechwa-ChodzyńskaSynteza i analiza nowych architektur supramolekularnych zawierających wiązania wodoroweStreszczenieRecenzja - prof. Pinkowicz
Recenzja - prof. Romański
Recenzja - prof. Sashuk
mgr Agata Suchora
Fluorek magnezu jako składnik strukturotwórczy w katalizatorach niklowych otrzymanych metodą strąceniową i metodą spaleniową. Preparatyka, charakterystyka fizykochemiczna i aktywność katalityczna w reakcji metanizacji CO2
StreszczenieRecenzja - prof. Gac
Recenzja - prof. Kotarba
Recenzja - prof. Michorczyk
mgr Natalia JurgaSurface modification and functionalization of upconverting nanoparticles and their biological studiesStreszczenieRecenzja - prof. Marciniak
Recenzja - prof. Pązik
Recenzja - prof. Guzik
mgr Katarzyna KrancewiczSynteza, właściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne tricyklicznych analogów tiopuryn o potencjalnych zastosowaniach biologicznychStreszczenieRecenzja - prof. Rak Recenzja - prof. Dąbrowski
Recenzja - prof. Bobrowski
mgr Dawid MarcinkowskiSynteza nowych architektur supramolekularnych metali d- i f-elektronowych o właściwościach magnetycznychStreszczenieRecenzja - prof. Szyszko
Recenzja - prof. Klapiszewski
Recenzja - prof. Makowska
mgr Patrycja MałaSelf-promoted glycosylations with trichloroacetimidate glycosyl donors: synthesis of N-glycosidesStreszczenieRecenzja - prof. Jacewicz
Recenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. Lipok
mgr Miroslava ConkovaSupramolecular interactions as an effective tool for fabrication of stimuli-responsive architectures and sensorsStreszczenieRecenzja - prof. Makowski
Recenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. John
mgr inż. Tomasz Sokolnicki
Zastosowanie hydrometalowania wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel w syntezie boro- i krzemoorganicznych bloków budulcowych dla chemii organicznej i materiałowejStreszczenieRecenzja - prof. Luliński
Recenzja - prof. Siwińska-Ciesielczyk
Recenzja - prof. Brzeziński
mgr Hanna Stachowiak-DłużyńskaAktywność katalityczna pincerowych kompleksów kobaltu(II) z ligandami typu PNP w reakcjach sililowania alkinów i związków karbonylowychStreszczenieRecenzja - prof. Grubba
Recenzja - prof. Klapiszewski
Recenzja - prof. Michalkiewicz
mgr Ardian NurwitaMesoporous silicas containing Brønsted and/or Lewis acid sites dedicated for catalytic oxidative desulfurizationStreszczenieRecenzja - prof. Roth
Recenzja - prof. Śrębowata
Recenzja  prof. Grams
mgr Mateusz KlarekSynteza i transformacje halogenowanych pochodnych estrów kwasów
β-imino oraz β-aminofosfonowych
StreszczenieRecenzja - prof. Milewska
Recenzja - prof. Berlicki
Recenzja - prof. Rudolf
mgr Natalia StopikowskaSynteza i badanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości
spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne funkcjonalnych
nanomateriałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami
lantanowców
StreszczenieRecenzja - prof. Sieklucka
Recenzja - prof. Hreniak
Recenzja - prof. Pisarski
mgr Mateusz GołdynKokryształy alkaloidów purynowych – teobrominy, teofiliny oraz kofeinyStreszczenieRecenzja - prof. Madura
Recenzja - prof. Chojnacki
Recenzja - prof. Małecka
mgr Malwina Gabryel-SkrodzkaPotencjometryczne i spektralne badania reakcji kompleksowania ligandów fosforanowych o znaczeniu biologicznymStreszczenieRecenzja - prof. Makowski
Recenzja -prof. Runka
mgr Ewelina GackaNiekowalencyjne nanohybrydy tlenek grafenu/barwnik: synteza, badania spektroskopowe, strukturalne oraz ocena ich aktywności fotokatalitycznejStreszczenieRecenzja - prof. Jędrzejewska
Recenzja - prof. Zielińska
Recenzja - prof.Kargul
mgr Daria Larowska -ZarychNon-covalent functionalization of graphene oxide with porphyrin dyesStreszczenieRecenzja -prof. Samoć
Recenzja - prof. Dąbrowski,
mgr Włodzimierz CzepaSynthesis and functionalization of low-dimensional materials towards high-performance supercapacitorsStreszczenieRecenzja - prof. Jastrzębska
Recenzja - prof. Ciesielczyk
Recenzja - prof. Mijowska
mgr Mikołaj ZgorzelakChiralne poliiminowe makrocykle zawierające fragment antracenuStreszczenieRecenzja - prof. Mlostoń
Recenzja - prof. Lisowski
mgr Martyna SzymańskaOddziaływania nowych układów supramolekularnych z biocząsteczkamiStreszczenieRecenzja - prof. Chylewska
Recenzja - prof. Łakomska
Recenzja - prof. Pawlicki
mgr Mateusz NowickiTransition metal–free hydroelementation of C=C and C=O bonds with p-block elements – a quantum chemical mechanistic studyStreszczenieRecenzja - prof. Makowska
Recenzja - prof. John
Recenzja - prof. Kubas
mgr Juliana Souza-KasprzykBiogeochemistry of chemical elements in Arctic soils: multi-factor effects on element concentrations from different locations in Billefjord, SvalbardStreszczenieRecenzja - prof. Strzelecki
Recenzja - prof. Ślachciński
Recenzja - prof.Łokas
mgr Tomasz MądryIndukcja aktywności optycznej w di- i triarylowych stereodynamicznych sondach chromoforowychStreszczenieRecenzja - prof. Kaczor
Recenzja - prof. Stecko
mgr Małgorzata Olejarczyk
Opracowanie technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów z produkcji i stosowania sody. Nowe materiały z wapna posodowegoStreszczenieRecenzja - prof. Szymański
Recenzja - prof. Generowicz
Recenzja - dr hab. inż. Bielicka-Daszkiewicz
mgr inż. Ewelina MusielakNanostrukturalne materiały oparte na krzemionce oraz materiałach typu lipidowego jako nośniki substancji czynnejStreszczenieRecenzja - prof. Klapiszewski
Recenzja - prof. Sprynskyy
Recenzja - dr hab. inż. Jaroszewska
mgr Emilia Alwin-GoździkWpływ warunków syntezy i modyfikacji metalami na strukturę i właściwości fotokatalityczne grafitopodobnego azotku węglaStreszczenieRecenzja - prof. Galiński
Recenzja - prof. Sitarz
Recenzja - prof. Wejrzanowski
mgr inż. Małgorzata SkwierczyńskaModification of regenerated  cellulose microfibers with selected inorganic, optically active nanostructures, and their applicationsStreszczenieRecenzja - prof. Marciniak
Recenzja - prof. Pisarski
Recenzja - prof. Zych
mgr inż. Kamil ZiuziakowskiTechnologie oczyszczania ścieków z procesów galwanicznychStreszczenieRecenzja - prof. Głowacka
Recenzja - prof. Sidełko
Recenzja - prof. Zawierucha
mgr inż. Sławomir KaczmarekChemiczna przeróbka osadów ściekowych w celu ich rolniczego wykorzystaniaStreszczenieRecenzja - prof. Diatta
Recenzja - prof. Kacprzak
Recenzja - dr hab. Siebielska
mgr Karolina LatanowiczOpracowanie nowej linii kosmetyków myjących i pielęgnacyjnych na bazie pro- i prebiotyków, których działanie dermoochronne i przeciwstarzeniowe zostanie wzmocnione naturalnymi składnikami aktywnymi otrzymanymi w wyniku procesów fermentacyjnychStreszczenieRecenzja - prof. Cielecka-Piontek
Recenzja - prof. Grobelna
Recenzja - prof. Lipok
mgr Monika KotSynteza i właściwości niklowych i irydowych katalizatorów uwodornienia na nośnikach krzemionkowychStreszczenieRecenzja - prof. Kozyra
Recenzja - prof. Krawczyk
mgr inż. Szymon KosińskiNowe antyelektrostatyczne kompozyty powłokowe na bazie elastomerów polimocznikowychStreszczenieRecenzja - prof. Borysiak
Recenzja - prof. Makarewicz
Recenzja - prof. Wilpiszewska
mgr inż. Wojciech Dukarski
Kompozyty powłokowe na Bazie Elastomerów Polimocznikowych o Zwiększonej Odporności OgniowejStreszczenieRecenzja - prof. Czech
Recenzja - prof. Piszczek
Recenzja - dr hab. inż. Paukszta

2022

Imię i nazwisko Tytuł dysertacji Streszczenie Recenzje
mgr Adam SokółFluorowane pochodne naftalenu jako czułe sondy efektu podstawnikowegoStreszczenieRecenzja - prof. Makowski
Recenzja -prof. Paneth
Recenzja - prof. Wieczorek
mgr Aleksandra BartkowiakMateriały hybrydowe do zastosowań w ogniwach słonecznych sensybilizowanych barwnikiem - badanie wpływu modyfikatorów TiO2 oraz struktury ligandów kotwiczących w cząsteczkach sensybilizatorów na mechanizm przenoszenia nośników ładunkówStreszczenieRecenzja - prof. Ciesielczyk
Recenzja - prof. Grabowska-Musiał
Recenzja - prof. Nosal-Wiercińska
mgr Małgorzata GuzowskaDobór technik ekstrakcyjnych do określenia wpływu czynników środowiskowych na metabolizm wątrobowców na przykładzie gatunku Calypogeia azureaStreszczenie
mgr Sylwia GórczyńskaWybrane zastosowania grupy tritylowejStreszczenieRecenzja - prof. Ścianowski
Recenzja - prof. Wojaczyńska
Recenzja - prof. Zarzyka
mgr Kalina Grzelak
Badanie wpływu ceru na właściwości powierzchniowe i aktywność katalityczną modyfikowanych wybranymi metalami (Ca, Nb, Pd, Cu, Ru) mezoporowatych pianek krzemionkowychStreszczenieRecenzja - prof. Gac
Recenzja - prof. Kuśtrowski
Recenzja - prof. Michorczyk
mgr Kinga RoszakWysokociśnieniowa krystalizacja i struktura racematówStreszczenieRecenzja - prof. Kurzydłowski
Recenzja - dr hab. inż. Guńka
mgr Julia DuszczakDi- i tetrapodstawione silseskwioksany typu double-decker jako bloki budulcowe układów molekularnych i makromolekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Ejfler
Recenzja - prof. Cypryk
mgr Ahmed SubratiElectrochemically-derived graphite oxide: oxidation, functionalization, oxygen-clustering, Ni-electrodeposition and characterizationStreszczenieRecenzja - prof. Gryglewicz
Recenzja - prof. Kulesza
Recenzja - prof. Przepiórski
mgr Maciej SkrodzkiCobalt(II) complexes with Schiff base ligands as new pre-catalysts for hydrosilylation of alkenes and alkynesStreszczenieRecenzja - prof. John
Recenzja - dr hab. Chaładaj
mgr inż. Julia KrzywikSynteza, analiza spektroskopowa oraz ocena właściwości przeciwnowotworowych nowych pochodnych kolchicynyStreszczenieRecenzja - prof. Demchuk
Recenzja - prof. Jasiński
Recenzja - prof. Latajka
mgr Angelika Patrycja KiderysFluorki oraz tleno-fluorki magnezu i glinu – synteza, charakterystyka, zastosowanieStreszczenieRecenzja - prof. Śrębowata
Recenzja - prof. Wróbel
mgr Natalia SkrzypczakModyfikacje rdzenia benzochinonowego naturalnego makrolaktamu – geldanamycyny oraz ich wpływ na właściwości przeciwnowotworoweStreszczenieRecenzja -prof. Jemielity
Recenzja - prof. Rodziewicz-Motowidło
Recenzja -prof. Sośnicki
mgr Dariusz BrząkalskiWpływ funkcjonalizowanych silseskwioksanów na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne niektórych materiałów polimerowychStreszczenieRecenzja - prof.  Sitarz
Recenzja - prof. Wejrzanowski
mgr inż. Paweł LisowskiSynthesis, characterization and photocatalytic properties of composite materials: TiO2/carbon materials derived from biomassStreszczenieRecenzja - prof. Trzeciak
Recenzja - prof. Przepiórski
mgr inż. Renata DługoszInnowacyjne metody pozyskiwania nadtlenków organicznych do nienasyconych żywic poliestrowych celem weryfikacji dostępnych informacji i optymalizacji procesu produkcyjnegoStreszczenieRecenzja - prof. Pernak
Recenzja - prof. Latajka
Recenzja - prof. Jacewicz
mgr Teng ZhengLanthanide (III or II) activated SrB4O7 and BaTiO3 materials for luminescent manometry and non-linear optical thermometry.StreszczenieRecenzja - prof.  Giersig
Recenzja - prof.  Stręk
Recenzja - prof.  Sieklucka
mgr Anna SzafraniecSynteza i badania fizykochemiczne nowych pochodnych rezorc[4]arenu o zróżnicowanej architekturze molekularnej, równowagach konformacyjnych i chiralnościStreszczenieRecenzja - prof.  Skwierawska
Recenzja - prof.  Szaciłowski
Recenzja - prof.  Ostaszewski
mgr Katarzyna Anna Mituła
Polisiloksany modyfikowane funkcjonalizowanymi silseskwioksanami – synteza oraz charakterystyka
StreszczenieRecenzja - prof. Kowalewska
Recenzja - prof. Szafert
mgr Dominika CzerwonkaSynteza i badania aktywności biologicznej pochodnych związków naturalnych - salinomycyny i kolchicynyStreszczenieRecenzja - prof. Wujec
Recenzja - prof. Wojaczyńska
Recenzja - prof. Adamczyk-Woźniak
mgr Kamila MasłowskaOpracowanie i optymalizacja metody wyodrębniania substancji humusowych z wybranych frakcji węgli brunatnychStreszczenieRecenzja -  prof. Boguta
Recenzja -  prof. Foltynowicz
Recenzja -  prof. Szymański
mgr Marcin KonopkaSynteza i analiza nowych molekularnych układów makrocyklicznych i klatkowych zawierających odwracalne wiązania disulfidoweStreszczenieRecenzja - prof. Gryko
Recenzja - dr hab. Szyszko
mgr Fatemeh SafariThe story of resorcinol crystals and a new perspective for stabilizing highpressure polymorphs at ambient conditionsStreszczenieRecenzja -  prof. Braga
Recenzja - dr hab. inż. Daszkiewicz
Recenzja -  prof. Pulham
mgr Jędrzej ProchHyphenated systems based on detection by optical emission  spectrometry in  determination of metals and  metalloids speciesStreszczenieRecenzja - prof. Konieczka
Recenzja - prof. Pohl
Recenzja - dr hab. inż. Ślachciński
mgr Beata Szała-MendykKinetics and mechanisms of peptide aggregation from molecular dynamics simulationsStreszczenieRecenzja - prof. Koliński
Recenzja - prof. Liwo
Recenzja - prof. Trylska
mgr inż. Joanna Stegient-Nowicka
Izomery kwasu N,N’-di(2-hydroksybenzylo)etylenodiamino-N,N’-dioctowego (HBED) i aplikacja ich chelatów mikroelementowych w nawożeniu doglebowymStreszczenieRecenzja - prof. Kumirska
Recenzja - prof. Runka
mgr inż. Kamil CiarkaModernizacja pracującej technologii produkcji chelatu mikroelementowego Fe(III)HBED i jej wdrożenieStreszczenieRecenzja - prof. Janus
Recenzja - prof. Orlińska
Recenzja - prof. Domańska-Żelazna
mgr inż. Katarzyna KaraśAnalityka specjacyjna wybranych pierwiastków w aspekcie szkodliwości dla zdrowia człowiekaStreszczenieRecenzja - prof. Buszewski
Recenzja - prof. Michalski
mgr Patrycja Czerwoniec Modyfikacje induktorów odporności roślin do formy jonowej w celu zwiększenia ich aktywności biologicznej Streszczenie

Recenzja - prof. Sawinska
Recenzja - dr hab. inż. Niemczak

2021

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzje
mgr inż. Mateusz PawlaczykSynthesis and application of functional hybrid and polymeric materials in chemical analysisStreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. Lipok
mgr inż. Radosław OlszewskiOpracowanie technologii i wdrożenie chelatu - Fe(III) - 5MHBEDStreszczenieRecenzja - prof. Chrobok
Recenzja - prof. Synoradzki
mgr Krzysztof ŻukowskiModyfikowane DNAzymy o aktywności peroksydazowej. Otrzymywanie, właściwości oraz zastosowanie bioanalityczneStreszczenieRecenzja - prof. Kierzek
Recenzja - prof. Studzińska
mgr Maciej JeleckiIndukcja chiralności i rozpoznanie molekularne w wybranych układach molekularnych i supramolekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Drabowicz
Recenzja - prof. Ścianowski
mgr Andrea SzpechtSynteza, właściwości oraz zastosowanie cieczy jonowych, zawierających w swojej strukturze jedno lub kilka ugrupowań nienasyconychStreszczenieRecenzja - prof. Buczyński
Recenzja - prof. Feder-Kubis
mgr Adam MielochSynthesis and analysis at the nanoscale. Biomedical applications of nanotechnology on the example of virus-like particles with a magnetic core and nanoindentationStreszczenie

Recenzja - prof. Rolle
Recenzja - prof. Klapiszewski
Recenzja - prof. Piontek

mgr Nina KaczorowskaSynthesis and physicochemical characterization of luminescent vanadate nanomaterials containing lanthanide ionsStreszczenieRecenzja - prof. Giersig
Recenzja - prof. Zych
mgr inż. Karolina RachutaWpływ obecności atomu krzemu na właściwości spektroskopowe i fotofizyczne  wybranych związków krzemoorganicznychStreszczenieRecenzja - prof. Samoć
Recenzja - prof. Waluk
mgr Przemysław WoźnyBadania fizykochemiczne wybranych luminoforów w nieorganicznych matrycach zawierających jony lantanowców(III) i lantanowców(II)StreszczenieRecenzja - prof. Pisarski
Recenzja - prof. Stręk
mgr Olga BartlewiczKompleksy rodu i platyny z cieczami jonowymi jako efektywne katalizatory reakcji hydrosililowaniaStreszczenieRecenzja - prof. Ciesielczyk
Recenzja - prof. Ejfler
mgr Anna Pawłowska- ZygarowiczZastosowanie reaktorów przepływowych do prowadzenia i optymalizacji procesów syntezy związków organicznychStreszczenieRecenzja - prof. Feder-Kubis
Recenzja - prof. Materna
mgr inż. Maria GućPolimery z odciskiem molekularnym oraz układy hybrydowe do oznaczania związków chemicznych z zastosowaniem spektometrii masStreszczenieRecenzja - prof. Frańska
Recenzja - prof. Wieczorek
mgr inż. Tomasz Jacek IdzikSynteza alkaloidopodobnych pochodnych piperydyny z 2-pirydonówStreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. Ścianowski
mgr Monika SkibińskaSynthesis and reactivity of trifluoromethylated aziridines and β-lactams containing phosphonate moietyStreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - pro. Six
mgr Szymon SobczakWysokociśnieniowe reakcje jako metoda syntezy nowych materiałówStreszczenieRecenzja - prof. Jurczak
Recenzja - prof. Tkacz
mgr Iwona JanicaExfoliation, characterization and physicochemical properties of graphene and other two-dimensional materialsStreszczenie

Recenzja - prof. Boncel
Recenzja - prof. Mijowska

mgr Anna JanasSynteza i ustalenie korelacji struktura-aktywność biologiczna nowych pochodnych 14- i 15-członowych antybiotyków makrolidowych zawierających przebudowane ramiona sacharydoweStreszczenieRecenzja - prof. Morzycki
Recenzja - prof. Rodziewicz-Motowidło
mgr Urszula Majcher-UchańskaSynteza, badania spektroskopowe i strukturalne oraz ocena właściwości  przeciwnowotworowych nowych pochodnych kolchicynyStreszczenieRecenzja - prof. Stankevič
Recenzja - prof. Wujec
mgr Łukasz MarciniakWpływ pH na wielkość nanocząstek srebra otrzymanych w reakcji redukcji chemicznejStreszczenieRecenzja - prof. Kasprowicz
Recenzja - prof. Kumirska
mgr Jan LorkowskiSynteza, struktura i reaktywność pochodnych izoindolu oraz ich zastosowanie jako prekursorów cyklicznych (amino)(arylo)karbenówStreszczenieRecenzja - prof. Krompiec
Recenzja - prof. Sośnicki

2020

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzje 
mgr Leonid Shirkov
Obliczenia powierzchni energii potencjalnej i dynamika kompleksów van der Waalsa cząsteczek aromatycznych z atomami gazów szlachetnych
StreszczenieRecenzja - prof. Jankowski
Recenzja - prof. Jeziorski
 
mgr Aleksandra Czeszak
Wybrane alkaloidy izochinolinowe – charakterystyka i potencjalne zastosowanie farmakologiczne
StreszczenieRecenzja -  prof. Lipok
Recenzja - prof. Staneczko-Baranowska
 
mgr Kinga Stefanowska
Synteza i charakterystyka nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów i sferokrzemianów na drodze reakcji hydrosililowania
StreszczenieRecenzja - prof. Jesionowski
Recenzja - prof. Szafert
 
mgr Olga StolarskaMieszaniny soli organicznych - analiza termiczna, charakterystyka i zastosowaniaStreszczenieRecenzja - prof. Królikowski
Recenzja -  prof. Dzida
 
mgr Agata OstrowskaOddziaływania międzycząsteczkowe w kryształach molekularnych z perspektywy wysokorozdzielczej dyfrakcji promieni rentgenowskichStreszczenieRecenzja - prof. Zarychta
Recenzja - prof. Małecka
 
mgr Anna WalczakSynteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowychStreszczenieRecenzja - prof. Chmielewski
Recenzja - prof. John
 
mgr Artur Tymiński
Zjawisko up-konwersji w nanomateriałach opartych o tlenofluorki , wanadany i fosforany domieszkowane jonami lantanowców
StreszczenieRecenzja - prof. Piątkowski
Recenzja - prof. Marciniak
 
mgr Greta Klejborowska
Synteza, badania spektroskopowe i ocena aktywności biologicznej pochodnych związków pochodzenia naturalnego - monenzyny A i kolchicyny
StreszczenieRecenzja - prof. Demchuk
Recenzja - prof. Struga
 
mgr Dominika Przybylska
Up-konwersja w nanokrystalicznych fluorkach metali ziem alkalicznych i rzadkich, domieszkowanych jonami Yb3+ oraz Nd3+, Ho3+, Er3+ lub Tm3+  otrzymanych metodą hydrotermalną
StreszczenieRecenzja - prof. Cybińska
Recenzja - prof. Pązik
 
mgr Joanna Każmierczak
Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych
StreszczenieRecenzja - prof. John
Recenzja - prof. Michalkiewicz
 
mgr Wiktor Lorenc
Badanie specjacji pierwiastków toksycznych w próbkach żywności ciekłej i stałej technikami sprzężonymi LC/ICP-DRC-MS i ESI-MS/MS
StreszczenieRecenzja - prof. Krasnodębska-Ostręga
Recenzja - prof. Szynkowska-Jóźwik
 
mgr Aleksandra Bocian
Nowe architektury supramolekularne na bazie ligandów N-heterocyklicznych oraz heteropolianionowych oraz heteropolianionów skondensowanych
StreszczenieRecenzja - prof. Rowińska-Żyrek
Recenzja - prof. Wilczewska
 
mgr Bartosz Orwat
Synteza, struktura i właściwości fotofizyczne nowych cyklometalowanych kompleksów irydu(III) jako potencjalnych emiterów fosforescencyjnych dla organicznych diod elektroluminescencyjnych  (OLED)
StreszczenieRecenzja - prof. Domagała
Recenzja - prof. Krompiec
 
mgr Michał KozaneckiWyznaczanie parametrów Hamiltonianu spinowego na podstawie danych EMR dla jonów Fe2+ i Cr2+ o spinie S = 2 w forsterycie i związkach pokrewnychStreszczenieRecenzja - prof. Pietrzyk
Recenzja - prof. Stefaniuk
 
mgr Magdalena Grzelak
Synteza i charakterystyka nowych organo- i germafunkcyjnych poliedrycznych silseskwioksanów
StreszczenieRecenzja - prof. Kowalewska
Recenzja - prof. Szafert
 
mgr Szymon Goderski
Wpływ efektów plazmonowych i magnetycznych na właściwości fotofizyczne luminoforów zawierających jony lantanowców
StreszczenieRecenzja - prof. Sieklucka
Recenzja - prof. Stręk
 

2019

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzje
mgr Małgorzata Petryk
Chiralne salenowe układy molekularne i supramolekularne
StreszczenieRecenzja - prof. Lisowski
Recenzja - prof. Szumna
mgr Joanna WolskaSynteza α-(difluorometylo)styrenu i badania jego reaktywności w warunkach polimeryzacji rodnikowejStreszczenieRecenzja - prof. Chmielarz
Recenzja - prof. Czaja
mgr Maciej ZaranekReaktywność silanów w procesach sililowania alkenów i alkoholi w obecności trialkilohydroboranów litowcówStreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. John
mgr Patrcja Kaczmarek ɑ-Hydroksyfosfonianowe pochodne węglowodanów oraz aminokwasów – synteza i właściwościStreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. Mucha
mgr Dorota KwiatekSynteza i charakterystyka fizykochemiczna kompleksów wybranych jonów metali z amidowymi pochodnymi aromatycznych kwasów karboksylowychStreszczenieRecenzja - prof. Pladzyk
Recenzja - prof. Słota
mgr Michał MarciniakWpływ utleniania na właściwości fizykochemiczne oraz sorpcyjne uporządkowanych węgli mezoporowatychStreszczenieRecenzja - prof. Rutkowski
Recenzja - prof. Wiśniewska
mgr  Rafał JanuszewskiSynteza i właściwości nowych funkcjonalizowanych polimerów butadienowychStreszczenieRecenzja - prof. Czaja
Recenzja - prof. Zaborski
mgr Angelika ŚwitalskaFluorescencyjne sondy oligonukleotydowe oparte na strukturze G-kwadrupleksu, ich charakterystyka i oddziaływanie z monowarstwą LangmuiraStreszczenieRecenzja - prof.  Malinowska
Recenzja - prof. Pasternak
mgr Piotr LewandowskiModyfikacje induktorów odporności roślin w celu zwiększenia ich efektywności biologicznejStreszczenieRecenzja - prof. Pernak
Recenzja - prof. Sawińska
mgr inż. Anna SzymańskaSynteza i właściwości nowych funkcjonalizowanych polimerów butadienowo-styrenowychStreszczenieRecenzja - prof. Byczyński
Recenzja - prof. Zaborski
mgr Rafał KukawkaBadania reakcji hydrosililowania
prowadzonych w środowisku cieczy jonowych w procesie ciągłym”
StreszczenieRecenzja - prof. Chrobok
Recenzja - prof. Pernak
mgr Samanta WitomskaNew porous graphene-based materials – synthesis and applicationStreszczenieRecenzja - prof. Boncel
Recenzja - prof. Osińska
mgr Justyna Ziemblińska-BernartZastosowanie technik mikroekstrakcyjnych opartych na cieczach jonowych do wzbogacania wybranych mikrozanieczyszczeń organicznychStreszczenieRecenzja - prof. Staneczko-Baranowska
Recenzja - prof. Voelkel
mgr Łukasz TabiszNowe kationowe podandy organiczne i krzemoorganiczne oraz ich analogi immobilizowane na krzemionceStreszczenieRecenzja - prof. Wagner-Wysiecka
Recenzja - prof. Wieczorek
mgr Dorota UrbaniakMezoporowate materiały modyfikowane jonami wapnia lub krzemoorganicznymi związkami zawierającymi azot – synteza, charakterystyka struktury i właściwości zasadowychStreszczenieRecenzja - prof. Gil
Recenzja - prof. Śrębowata
mgr Paulina SzczyglewskaZastosowanie materiałów porowatych w reakcji hydrodeoksygenacjiStreszczenieRecenzja - prof. Jesionowski
Recenzja - prof. Sprynskyy
mgr  Kamila Kędziora-KochSorbenty na bazie grafenu i ich zastosowanie w technice ekstrakcyjnej needle trap deviceStreszczenieRecenzja - prof. Kałużna-Czaplińska
Recenzja - prof. Gadzała-Kopciuch
mgr Magdalena HetmańskaZastosowanie metody UHPLC z detektorem PDA i emisyjnym do badania właściwości spektralnych i fotofizycznych związków 7-aminokumaryny, C120StreszczenieRecenzja - prof. Wiczk
Recenzja - prof. Wysocki
mgr Aleksandra SinghSynteza oraz badania aktywności cytotoksycznej nowych analogów nukleozydów pirymidynowych o zmienionej konfiguracji na atomie węgla w pozycji 2’ lub 3’StreszczenieRecenzja - prof. Markiewicz
Recenzja - prof. Mucha
mgr Marta DąbrowskaOptymalizacja właściwości fizykochemicznych oraz aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających wybrane glikozydy irydoidoweStreszczenieRecenzja - prof. Grobelna
Recenzja - prof. Lipok
mgr Iveta KraśkówKatalizatory złotowo-srebrowe z udziałem ZnO w wybranych procesach utlenianiaStreszczenieRecenzja - prof. Grams
Recenzja - prof. Kotarba
mgr Grzegorz MarkiewiczSamo-asocjacja nowych oligomerów i polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organicznychStreszczenieRecenzja - prof. Szumna
Recenzja - prof. Wilczewska
mgr Hanna TomkowiakWysokociśnieniowe zmiany oddziaływań międzycząsteczkowych w tiokarbamidachStreszczenieRecenzja - prof. Lipkowski
Recenzja - prof. Tkacz
mgr Dorota JarmużekPrzemiany wybranych statyn syntetycznych zachodzące pod wpływem promieniowania elektromagnetycznegoStreszczenieRecenzja - prof. Kobus-Cisowska
Recenzja - prof. Ozimiński
mgr Marta PakietSynteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność biologiczna i antykorozyjna nowych oligomerycznych surfaktantów alkiloamoniowychStreszczenieRecenzja - prof.   Nowicka-Scheibe
Recenzja - prof. Wieczorek
mgr Dawid PakulskiGraphene based materials and their potential applicationsStreszczenieRecenzja - prof. Barboiu
Recenzja - prof. Mijowska
mgr inż. Izabela GrzelakBadania kwantowo-chemiczne nowych kompleksów Ir(III) jako potencjalnych emiterów dla organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED)StreszczenieRecenzja - prof. Jacewicz
Recenzja - prof. Plewczyński
mgr Sylwia JarmolińskaNanostrukturalne materiały do celów katalitycznych – synteza i właściwości fizykochemiczneStreszczenieRecenzja - prof. Klapiszewski
Recenzja - prof. Mierczyński

2018

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr Martyna NowakPreparatyka i charakterystyka nanomateriałów wykorzystywanych w detekcji związków kompleksowychStreszczenieRecenzja - prof. Kołodyńska
Recenzja - prof. Szybowicz
19 stycznia 2018 roku
mgr Łukasz CzekańskiSynteza oraz badania strukturalne i spektroskopowe pochodnych karboksyalkilo(benz)imidazolu oraz ich dimerów z łącznikiem polimetylenowymStreszczenieRecenzja - prof. Branowska
Recenzja - prof. Jacewicz
16 lutego 2018 roku
mgr Anna KalitkaBadanie enancjoselektywności reakcji addycji związków metaloorganicznych do imin cyklicznych z wykorzystaniem chiralnych ligandów azotowychStreszczenieRecenzja - prof. Jasiewicz
Recenzja - prof. Wojaczyńska
16 lutego 2018 roku
mgr Mateusz KuprianowiczFluorowane izoksazolidynowe pochodne zasad kwasów nukleinowychStreszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. Milewska
23 marca 2018 roku
mgr Mariusz SzołygaŻywice siloksanowo-silseskwioksanowe w roli komponentów materiałów hybrydowych – synteza, charakterystyka i zastosowanieStreszczenieRecenzja - prof. Jesionowski
Recenzja - prof. Zaborski
18 maja 2018 roku
mgr Joanna PrzybyłModyfikacja membran polimerowych i ich zastosowanie w procesach usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłejStreszczenieRecenzja - prof. Nosal-Wiercińska
Recenzja - prof. Borysiak
18 maja 2018 roku
mgr Wioletta Bendzińska-BerusFunkcja blokująca grupy trytylowej w układach supramolekularnych tworzonych przez chiralne amidy kwasu trifenylooctowegoStreszczenieRecenzja - prof. Madura
Recenzja - prof. Jerzykiewicz
15 czerwca 2018 roku
mgr Łukasz WolskiKatalizatory zawierające Zn, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznychStreszczenieRecenzja - prof. Pietrzyk
Recenzja - prof. Rynkowski
15 czerwca 2018 roku
mgr Krzysztof KucińskiReaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloido-organicznymi (Si, Ge, B)StreszczenieRecenzja - prof. Albrecht
Recenzja - prof. Pawlicki
6 lipca 2018 roku
mgr Ewa RajczakOddziaływanie nowych pochodnych karbazolu i eterów metalokoronowych z G-kwadrupleksami DNAStreszczenieRecenzja - prof. Gumienna-Kontecka
Recenzja - prof. Kierzek
6 lipca 2018 roku
mgr inż. Sylwia OstrowskaNowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy palladu – synteza, struktura, reaktywność i aktywność katalitycznaStreszczenieRecenzja - prof. Ejfler
Recenzja - prof. Sośnicki
6 lipca 2018 roku
mgr Marcin DokowiczMorfologia kropli cieczy zwilżającej wybrane liniowe niejednorodności powierzchni ciała stałegoStreszczenieRecenzja - prof. Hołysz
Recenzja - prof. Ciesielczyk
27 września 2018 roku
mgr Rafał KuziołaOddziaływanie wybranych leków na albuminę obecną w moczu ludzkimStreszczenieRecenzja - prof. Iskra
Recenzja - prof. Stefaniak
 
mgr Martyna Kuta-SiejkowskaBadanie oddziaływań G-kwadrupleksów o sekwencji protoonkogenów z ligandamiStreszczenieRecenzja - prof. Barciszewski
Recenzja - prof. Plewczyński
 
mgr Michał ZabiszakBadanie reakcji kompleksowania oraz słabych oddziaływań kwasów pochodzenia naturalnego i poliaminStreszczenieRecenzja - prof. Gęga
Recenzja - prof. Kołodyńska
27 września 2018 roku
mgr Magdalena Ptaszkowska-KoniarzMateriały kompozytowe modyfikowane aminami i jonami miedzi oraz ich potencjalne wykorzystanie w procesach adsorpcji z fazy ciekłejStreszczenieRecenzja - prof. Grams
Recenzja - prof. Hubicki
 
mgr Jakub SzylingKatalityczne hydroborowanie alkinów w niekonwencjonalnych mediach reakcyjnychStreszczenieRecenzja - prof. Ejfler
Recenzja - prof. Pernak

27 września 2018 roku

mgr inż. Anna OlejnikOcena jakości wody produkowanej w Zakładzie Centralnym SUW Filtry w Warszawie. Czy możliwa jest rezygnacja z dezynfekcji chemicznej?StreszczenieRecenzja - prof. Heidrich
Recenzja - prof. Zimoch

27 września 2018 roku

mgr Aleksandra Joanna Bazan-WoźniakPozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych jako prekursory adsorbentów węglowychStreszczenieRecenzja - prof. Gryglewicz
Recenzja - prof. Przepiórski
 
mgr Malwina MuńkoModyfikacje strukturalne zasad DNA i aminokwasów powstające pod wpływem działania dwufunkcyjnych związków karbonylowychStreszczenieRecenzja - prof. Barciszewski
Recenzja - prof. Lipok
 
mgr Joanna SzymkowiakFunkcjonalizowane chiralne makrocykle i klatki molekularneStreszczenieRecenzja - prof. Lipkowski
Recenzja - prof. Lisowski
 
mgr Bogna SztorchZastosowanie reakcji sililującego sprzęgania w syntezie nowych funkcjonalizowanych silatranówStreszczenieRecenzja - prof. Chojnowski
Recenzja - prof. Szafert
 
mgr Konrad KubasiewiczOtrzymywanie i charakterystyka luminescencyjno-elektryczna kompozytów opartych o nanoluminofory domieszkowane jonami Ln(III) i nanostruktury węglowe
ang: Preparation and characterization of luminescent-electric composites based on nanophosphors doped with Ln(III) ions and carbon nanostructures
StreszczenieRecenzja - prof. Pisarski
Recenzja - prof. Stręk
 
mgr Bartłomiej GątarskiIndukcja jednokierunkowego ruchu kropli bodźcami izotropowymi na powierzchni spreparowanej chemicznieStreszczenieRecenzja - prof. Musielak
Recenzja - prof. Szabelski
 
mgr Wojciech BiernackiKinetyka procesów rozpadu ozonu w wodzie w środowisku kwaśnym w obecności węgla aktywnegoStreszczenieRecenzja - prof. Morawski
Recenzja - prof. Świątkowski
 
mgr Aleksandra ZielińskaSynteza i charakterystyka stałych nanocząstek oraz nanostrukturalnych nośników lipidowych przeznaczonych do celów kosmetycznych i farmaceutycznychStreszczenieRecenzja - prof. Grobelna
Recenzja - prof. Lipok
 
mgr Wojciech DrożdżMulti-dynamiczne układy molekularne i supramolekularne – synteza i właściwości kompleksująceStreszczenieRecenzja - prof. Jurczak
Recenzja - prof. Makowski
 

2017

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr Ariel Adamski
Supramolekularne interakcje w N-heterocyklicznych kompleksach typu gość-gospodarz - struktura krystaliczna, synteza i właściwościStreszczenieRecenzja - prof. Jurczak
Recenzja - prof. Galiński
20 stycznia 2017 roku
mgr Monika Anna Marcinkowska
Wielopierwiastkowa analiza specjacyjna wody zaawansowaną techniką sprzężoną HPLC/ICP-DRC-MS
StreszczenieRecenzja - prof. Godlewska-Żyłkiewicz
Recenzja - prof. Pyrzyńska
20 stycznia 2017 roku
mgr Monika Jadwiga KajaZastosowanie modelu hantli w badaniach właściwości fizykochemicznych i strukturalnych układów homo- i heterogenicznych metodą Monte CarloStreszczenieRecenzja - prof. Sokołowski
Recenzja - prof. Stafiej
24 marca 2017 roku
mgr Marta Anna FikWieloaspektowe badania właściwości nowych kompleksów metali d-elektronowychStreszczenieRecenzja - prof. Makowski
Recenzja - prof. Michalkiewicz
17 lutego 2017 roku
mgr Marcin Piotr PrzybylakModyfikacja tkanin bawełnianych związkami krzemoorganicznymi w celu nadania nowych właściwości użytkowychStreszczenieRecenzja - prof. Foltynowicz
Recenzja - prof. Jesionowski
17 lutego 2017 roku
mgr Natalia Wanda GutowskaBadanie właściwości absorpcyjnych i emisyjnych imidazoliowych cieczy jonowych na przykładzie tetrafluoroboranu 1-butylo-3-metyloimidazoliowegoStreszczenieRecenzja - prof. Wiczk
Recenzja - prof. Wysocki
24 marca 2017 roku
mgr Magdalena KaliszElektroluminescencja mikro- i nanostruktur polianilinowychStreszczenieRecenzja - prof. Ulański
Recenzja - prof. Skalski
21 kwietnia 2017 roku
mgr Damian MarcinkowskiProjektowanie, synteza i właściwości fizykochemiczne nowych oligopirydynowych kompleksów jonów metali d- i f-elektronowychStreszczenieRecenzja - prof. Karpińska
Recenzja - prof. Korabik
21 kwietnia 2017 roku
mgr Michalina AniołaŚciśliwość i wysokociśnieniowe krystalizacje struktur z wiązaniami NH···NStreszczenieRecenzja - prof. Lipkowski
Recenzja - prof. Orzechowski
 
mgr Michał AndrzejewskiPressure-induced structural transformations of coordination polymersStreszczenieRecenzja - prof. Lewiński
Recenzja - prof. Wołcyrz
19 maja 2017 roku
mgr Adam GorczyńskiNowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularneStreszczenieRecenzja - prof. Jesionowski
Recenzja - prof. Mijowska
30 czerwca 2017 roku
mgr Paulina Maria MaternaSynteza, badania strukturalne i właściwości alkiloamoniowych pochodnych arylowychStreszczenieRecenzja - prof. Wieczorek
Recenzja - prof. Zgoda
30 czerwca 2017 roku
mgr Joanna WiśniewskaKatalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych  i metalokrzemianowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w reakcjach utlenianiaStreszczenieRecenzja - prof. Grzybowska-Świerkosz
Recenzja - prof.Gil
30 czerwca 2017 roku
mgr Wojciech Piotr OstrowskiSpektrometria mas niskocząsteczkowych związków fenolowych pochodzenia naturalnegoStreszczenieRecenzja - prof. Danikiewicz
Recenzja - prof. Jeleń
30 czerwca 2017 roku
mgr Hanna KoenigSynteza i analiza spektroskopowa alkiloamoniowych pochodnych steroidów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowychStreszczenieRecenzja - prof. Milecki
Recenzja - prof. Rudolf
20 października 2017 roku
mgr Joanna Marianna KwiczakFluorowane fosfonianowe analogi fenyloalaniny - synteza, badania strukturalne i reaktywnośćStreszczenieRecenzja - prof. Barciszewski
Recenzja - prof. Ozimiński
14 września 2017 roku
mgr Agata PawłowskaSynteza, reaktywność oraz zastosowanie fluorowanych fosfonianowych analogów homofenyloalaniny i fenyloglicynyStreszczenieRecenzja - prof. Kafarski
Recenzja - prof. Chmielewski
14 września 2017 roku
mgr Zuzanna KowalkiewiczOtrzymywanie i właściwości syntetycznych topników fluorkowychStreszczenieRecenzja - prof. Foltynowicz
Recenzja - prof. Szymański
20 października 2017 roku
mgr Joanna FabrowskaMetody izolacji i analiza związków bioaktywnych z wybranych gatunków zielenic słodkowodnychStreszczenieRecenzja - prof. Górecki
Recenzja - prof. Lipok
20 października 2017 roku
mgr Kalina DybaSynteza i charakterystyka mezo- i makroporowatych nośników nieorganicznych do immobilizacji bakterii w biologicznym wytwarzaniu wodoruStreszczenieRecenzja - prof. Sulikowski
Recenzja - prof. Gil
20 października 2017 roku
mgr Arleta SierakowskaSynteza, analiza spektroskopowa oraz ocena aktywności biologicznej nowych pochodnych kofeinyStreszczenieRecenzja - prof. Branowska
Recenzja - prof. Wieczorek
20 października 2017 roku
mgr Wojciech JankowskiBadania kwantowo-chemiczne kompleksów wybranych alkaloidów z jonami cynku(II) i miedzi(II)StreszczenieRecenzja - prof. Jacewicz
Recenzja - prof. Plewczyński
20 października 2017 roku
mgr Jędrzej MarciniakŚciśliwość sieci słabych oddziaływań w kryształach molekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Bujak
Recenzja - prof. Tkacz
20 października 2017 roku
mgr Alicja UrbaniakEstry resweratrolu: synteza, struktura i aktywność biologiczna
ang.: Resveratrol esters: synthesis, structure and biological activity
StreszczenieRecenzja - prof. Wojaczyńska
Recenzja - prof. Wojtkielewicz
20 października 2017 roku
mgr Sylwia KosteraKatalizowana kompleksami rutenu aktywacja wiązania N-H w aminach w reakcji z winylopodstawionymi związkami krzemuStreszczenieRecenzja - prof. Pietrusiewicz
Recenzja - prof. Chojnowski
20 października 2017 roku
mgr Olga KaczerwskaEfektywność hamowania korozji przez funkcjonalizowane dimeryczne sole tetraalkiloaminoweStreszczenieRecenzja - prof. Wilk
Recenzja - prof. Piekarski
20 października 2017 roku
mgr Weronika Kozanecka-OkupnikSynteza, analiza spektroskopowa oraz ocena aktywności biologicznej nowych pochodnych graminyStreszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja - prof. Czarnocki
Recenzja - prof. Lipok
20 października 2017 roku
mgr Joanna TomaszewskaSynteza i zastosowanie nowych fluorowanych oraz niefluorowanych monosacharydów - bloków budulcowych do syntezy podjednostek kwasu hialuronowegoStreszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja - prof. Jarosz
Recenzja - prof. Mucha
15 grudnia 2017 roku
mgr Adam SajnógZastosowanie metody ablacji laserowej połączonej z ICP-MS do oznaczania i wizualizacji rozmieszczenia pierwiastków w miękkich tkankach ustrojowychStreszczenieRecenzja - prof. Wagner
Recenzja - prof. Walas
17 listopada 2017 roku
mgr Alicja ŚliwowskaBadanie właściwości fizykochemicznych i aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających jasmonidy wraz z oceną kinetyki ich przenikania przez bariery imitujące skóręStreszczenieRecenzja - prof. Buszewski
Recenzja - prof. Latajka
19 stycznia 2018 roku

2016

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr Paulina RechniaModyfikowane węgle aktywne jako potencjalne katalizatory w procesach otrzymywania komponentów paliw silnikowychStreszczenieRecenzja - prof. Gryglewicz
Recenzja - prof. Pietrzak
17 marca 2016 roku
mgr Joanna Igielska-KalwatBadania wpływu form kosmetycznych na biodostępność wybranych karotenoidówStreszczenieRecenzja - prof. Grobelna
Recenzja - prof. Wieczorek
15 kwietnia 2016 roku
mgr Michał KaźmierczakKlasyfikacja kryształów związków organicznych: kryterium krótkich kontaktówStreszczenieRecenzja - prof. Majerz
Recenzja - prof. Kruszyński
13 maja 2016 roku
mgr Marta Zuzanna Szewczyk

Synthesis and properties of α,α-difluorinated derivatives of phosphonic acids esters

StreszczenieRecenzja - prof. Kafarski
Recenzja - prof. Pernak
13 maja 2016 roku
mgr Justyna Weronika Kaźmierczak-RaźnaWłaściwości fizykochemiczne i zdolności sorpcyjne adsorbentów węglowych otrzymanych z zastosowaniem promieniowania mikrofalowegoStreszczenieRecenzja - prof. Milewska-Duda
Recenzja - prof. Hubicki
13 maja 2016 roku
mgr Karolina Malczewska-JaskółaSynteza, analiza spektroskopowa oraz ocena aktywności biologicznej nowych pochodnych nikotynyStreszczenieRecenzja - prof. Czarnocki
Recenzja - prof. Wieczorek
13 maja 2016 roku
mgr Piotr KamińskiKatalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach utlenianiaStreszczenieRecenzja - prof. Grzybowska-Świerkosz
Recenzja - prof. Góra-Marek
10 czerwca 2016 roku
mgr Natalia Barbara KleczewskaSynteza analogów nukleozydów i pronukleotydów z zastosowaniem reakcji Huisgena katalizowanej jonami miedzi(I) oraz badania ich aktywności biologicznejStreszczenieRecenzja - prof. Jemielity
Recenzja - prof. Markiewicz
10 czerwca 2016 roku
mgr Katarzyna KlichFunkcjonalizacja aglikonu Spiramycyny przez zastosowanie regio- i stereoselektywnych reakcji kaskadowychStreszczenieRecenzja - prof. Czarnocki
Recenzja - prof. Rozwadowski
8 lipca 2016 roku
mgr Michał AntoszczakSynteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycynyStreszczenieRecenzja - prof. Adamczyk-Woźniak
Recenzja - prof. Struga
8 lipca 2016 roku
mgr Joanna Barbara DomagalskaModyfikacja aglikonu josamycyny z wykorzystaniem regioselektywnej substytucji nukleofilowej typu SN1' i dipolarnej cykloaddycji HuisgenaStreszczenieRecenzja - prof.  Morzycki
Recenzja - prof. Sośnicki
8 lipca 2016 roku
mgr Marcin RunowskiSynteza, modyfikacja powierzchni i charakterystyka fizykochemiczna wielofunkcyjnych nanomateriałów luminescencyjnych zawierających jony pierwiastków ziem rzadkichStreszczenieRecenzja - prof. Dereń
Recenzja - prof. Pisarski
8 lipca 2016 roku
mgr Kinga SalusPołączenia krzyżowe pochodnych cysteiny z aldehydowymi adduktami nukleozydów adeninowychStreszczenieRecenzja - prof. Kafarski
Recenzja - prof. Plewczyński
29 września 2016 roku
mgr Klaudia Maria Margas-MusielakSynteza i właściwości oksiranowych pochodnych estrów kwasów fosfonowychStreszczenieRecenzja - prof. Chmielewski
Recenzja - prof. Latajka
18 listopada 2016 roku
mgr Ewa Patyk-KaźmierczakPressure-induced structural transformations of carbohydrate crystalsStreszczenieRecenzja - prof. Stadnicka
Recenzja - prof. Tkacz
18 listopada 2016 roku
mgr Anna Urszula StachiewiczModelowanie i symulacje komputerowe rozplatania polinukleotydów w nanoporachStreszczenieRecenzja - prof. Cieplak
Recenzja - prof. Trylska
16 grudnia 2016 roku
mgr Weronika WachowiakBadania specjacji żelaza jako znacznika procesów geochemicznych w osadach rzecznychStreszczenieRecenzja - prof. Astel
Recenzja - prof. Pohl
19 lutego 2016 roku

2015

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr Katarzyna MakowskaZmiany właściwości włóknistych krzemianów pod wpływem czynników fizykochemicznychStreszczenieRecenzja - prof. Szymański
Recenzja - prof. Wasiak
27 lutego 2015 roku
mgr Michał GładyszAcykliczne analogi oligonukleotydów otrzymywane metodą chemii "click"StreszczenieRecenzja - prof. Kierzek
Recenzja - prof. Celewicz
22 maja 2015 roku
mgr Michał CegłowskiFunkcjonalizacja polimerów i nanomateriałów węglowych z zastosowaniem niskocząsteczkowych receptorów molekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Sporzyński
Recenzja - prof. Suder
19 czerwca 2015 roku
mgr Mateusz GierszewskiSpektroskopia i fotofizyka pochodnych 5-deazaalloksazyny. Ujęcie eksperymentalne i teoretyczneStreszczenieRecenzja - prof. Waluk
Recenzja - prof. Wiczk
3 lipca 2015 roku
mgr Jadwiga Teresa PyziakNowa katalityczna metoda syntezy 1-borylo-4-metaloido(Si,Ge,B)-butadienów oraz innych pochodnych 1-borylobutadienówStreszczenieRecenzja - prof. Pietrzykowski
Recenzja - prof. Sobota
3 lipca 2015 roku
mgr Marcin Adam NowosielskiWykorzystanie metod obliczeniowych mechaniki klasycznej i kwantowej w komputerowo wspomaganym projektowaniu lekówStreszczenieRecenzja - prof. Michalak
Recenzja - prof. Latajka
3 lipca 2015 roku
mgr Dawid FrąckowiakKatalityczna aktywacja wiązania OH w hydroksypochodnych pierwiastków bloku p (Si, Ge, B, Sn) przez winylometaloidyStreszczenieRecenzja - prof. Trzeciak
Recenzja - prof. Kowalak 
3 lipca 2015 roku
mgr Marta LewandowskaSynteza nowych pochodnych 5'-amidofosforanów 5-fluoro-2'-deoksyurydyny o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowejStreszczenieRecenzja - prof. Nawrot
Recenzja - prof. Pluskota-Karwatka
18 września 2015 roku
mgr Andrii ShyichukSynthesis, physicochemical characterization and computational studies of selected lanthanide-doped luminophoresStreszczenieRecenzja - prof. Stręk
Recenzja - prof. Szklarzewicz
18 września 2015 roku
mgr Witold ZielińskiPressure-induced transformations of NH...N bonded crystalline benzimidazolesStreszczenieRecenzja - prof. Stadnicka
Recenzja - prof. Zachara
16 października 2015 roku
mgr Barbara Magdalena MarkiewiczZastosowanie spektroskopii mas rozcieńczenia izotopowego w analizie specjacyjnej chromu w wodzie techniką sprzężoną HPLC/ICP-MSStreszczenieRecenzja - prof. Bulska
Recenzja - prof.  Dobrowolski
16 października 2015 roku
mgr Paulina WesołowskaWykorzystanie kationowych surfaktantów tworzących ciecze jonowe w analizie ekstrakcyjnejStreszczenieRecenzja - prof. Gaca
Recenzja - prof. Wasiak
16 października 2015 roku
mgr Agnieszka WałkiewiczZastosowanie prawdopodobieństw mikromodyfikacji łańcucha do obliczania jego entropii konformacyjnej metodą Monte CarloStreszczenieRecenzja - prof. Narkiewicz-Michałek
Recenzja - prof. Sikorski
20 listopada 2015 roku
mgr Tomasz LaskowskiPrzydatność modeli opartych o rozdrobnione metale do symulowania wpływu korozji na jakość wodyStreszczenieRecenzja - prof. Darowicki 
Recenzja - prof. Zimoch
18 grudnia 2015 roku
mgr Anita GrześkiewiczRelacja między strukturą a aktywnością biologiczną kompleksów wybranych metali z tioamidami, potencjalnych leków terapii antynowotworowejStreszczenieRecenzja - prof. Ejsmont
Recenzja - prof. Gdaniec
20 listopada 2015 roku
mgr Dawid Lewandowski

Kontrolowane dostarczanie substancji biologicznie czynnych z wykorzystaniem modyfikowanych krzemionek

StreszczenieRecenzja - prof. Młynarz
Recenzja - prof. Wieczorek
18 grudnia 2015 roku
mgr Małgorzata ŁukarskaSynteza i charakterystyka kompozytów zawierających barwniki organiczne uwięzione w sitach molekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Sulikowski
Recenzja - prof. Pietraszuk
18 grudnia 2015 roku
mgr Monika RzonsowskaProcesy katalizowane kompleksami metali jako podstawa syntez nowych alkinylopodstawionych związków germano- i germanokrzemoorganicznychStreszczenieRecenzja - prof. Krompiec 
Recenzja - prof. Pietrzykowski
18 grudnia 2015 roku
mgr Justyna Szudkowska-FrątczakNowa katalityczna metoda otrzymywania sililo- i germylopodstawionych buta-1,3-dienów oraz ich zastosowanie w syntezie organicznejStreszczenieRecenzja - prof. Pietrusiewicz
Recenzja - prof. Ziemkowska
18 grudnia 2015 roku
mgr Roman ZagrodnikImmobilizowane kultury bakteryjne do produkcji wodoru w fermentacyjnych procesach ciągłychStreszczenieRecenzja - prof. Oleśkowicz-Popiel
Recenzja - prof. Hoffmann
18 grudnia 2015 roku
mgr Piotr SzyczewskiBadania i analityka wybranych substancji o wysokiej lepkościStreszczenieRecenzja - prof. Gaca
Recenzja - prof. Łukasiak
16 stycznia 2015 roku

2014

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr inż. Damian PaliwodaIntermolecular interactions in compressed crystalsStreszczenieRecenzja - prof. Tkacz
Recenzja - prof. Turowska-Tyrk
16 maja 2014
mgr Marta IgnasiakStudy of the mechanism of radiation- and photo- induced oxidation of methionine containing peptidesStreszczenieRecenzja - prof. Wardman
Recenzja - prof. Gębicki
18 czerwca 2014 roku
mgr Katarzyna StawickaModyfikowane krzemionki, metalokrzemiany i tlenki metali - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesie estryfikacji z udziałem gliceroluStreszczenieRecenzja - prof. Datka
Recenzja - prof. Mrowiec-Białoń
18 czerwca 2014 roku
mgr Weizhao CaiCiśnieniowe przemiany agregatów supramolekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Pałosz
Recenzja - prof. Pietraszko
18 czerwca 2014 roku
mgr Krzysztof KomodzińskiBadania właściwości fotochemicznych azydonukleozydów purynowych w kontekście ich potencjalnego wykorzystania jako czynników fotozszywających w dwuniciowych układach oligonukleotydowychStreszczenieRecenzja - prof. Błażejowski
Recenzja - prof. Koroniak
18 czerwca 2014 roku
mgr Bartosz MarciniakPrzegrupowanie Claisena fluorowanych eterów allilowo-winylowych i jego zastosowanie w syntezie organicznejStreszczenieRecenzja - prof. Pernak
Recenzja - prof. Markiewicz
4 lipca 2014 roku
mgr Marcin Kaźmierczakα- i β- fluorowane aminofosfoniany - synteza oraz właściwościStreszczenieRecenzja - prof. Kafarski
Recenzja - prof. Pluskota-Karwatka
4 lipca 2014 roku
mgr Magdalena SikoraPrzekształcenia wiązań wodorowych NH∙∙∙N i  OH∙∙∙O w kryształach molekularnychStreszczenieRecenzja - prof. Lipkowski
Recenzja - prof. Sobczyk
17 października 2014 roku
mgr Adrian FranczykMono- i dwufunkcyjne silseskwioksany - synteza i zastosowanie w kompozytach polimerowychStreszczenieRecenzja - prof. Czaja
Recenzja - prof. Maciejewski
17 października 2014 roku
mgr Katarzyna BazarnikOtrzymywanie wysokowartościowych chemikaliów z węglowodanów przy użyciu katalizatorów heterogenicznychStreszczenieRecenzja - prof. Jesionowski
Recenzja - prof. Łaniecki
19 grudnia 2014 roku
mgr Przemysław PietrasŻelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe. Synteza, właściwości i zastosowaniaStreszczenieRecenzja - prof. Jesionowski
Recenzja - prof. Zaborski
16 stycznia 2015 roku
mgr Paweł DrożdżalBadania strukturalne kompleksów Z-DNA oraz hybrydy RNA:DNA z kationami organicznymi i nieorganicznymiStreszczenieRecenzja - prof. Jeżowska-Bojczuk
Recenzja - prof. Kubicki
21 marca 2014 roku

2013

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr Joanna KosmanNowe układy bioanalityczne bazujące na DNAzymach o aktywności peroksydazowejStreszczenieRecenzja - prof. Gdaniec
Recenzja - prof. Wasiak 
28 czerwca 2013 roku
mgr Jacek RutkowskiBadania spektroskopowe, strukturalne i aktywność przeciwdrobnoustrojowa nowych soli kwasu lasalowego z aminamiStreszczenieRecenzja - prof. Czarnecki
Recenzja - prof. Grech
28 czerwca 2013 roku
mgr Sylwia LipieckaOznaczenie azbestu w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem mikroskopii optycznejStreszczenieRecenzja - prof. Foltynowicz
Recenzja - prof. Rykowska
26 września 2013 roku
mgr Marcin WłodarczakModyfikowane perowskity tytanowe jako fotokatalizatory rozkładu wodyStreszczenieRecenzja - prof. Chmielarz
Recenzja - prof. Pietrzak
18 października 2013 roku
mgr Jacek ŚcieburaDynamiczna indukcja chiralności w związkach di- i trifenylometylowychStreszczenieRecenzja - prof. Jurczak
Recenzja - prof. Hoffmannn
22 listopada 2013 roku
mgr Agnieszka CzapikBadania wpływu systematycznych modyfikacji chemicznych cząsteczek na ich upakowanie w krysztaleStreszczenieRecenzja - prof. Kozioł
Recenzja - prof. Rychlewska
22 listopada 2013 roku
mgr Jakub PaśApplication and implementation of probabilistic profile-profile comparison methods for protein fold recognitionStreszczenieRecenzja - prof. Koliński
Recenzja - prof. Kuliński
20 grudnia 2013 roku
mgr Krzysztof LangerNanobiotektor polianilinowy - detekcja i identyfikacja mikroorganizmówStreszczenieRecenzja - prof. Grabas
Recenzja - prof. Brycki
17 stycznia 2013 roku
mgr Joanna KarasiewiczFluorokarbofunkcyjne związki krzemoorganiczne jako prekursory materiałów silnie hydrofobowychStreszczenieRecenzja - prof. Zaborski
Recenzja - prof. Pietraszuk
24 maja 2013 roku
mgr Tomasz SiodłaStereoselektywność reakcji elektrocyklizacji fluorowanych pochodnych olefinStreszczenieRecenzja - prof. Krygowski
Recenzja - prof. Milecki
1 marca 2013 roku
mgr Agnieszka PoulainEksperymentalne badania rozkładu gęstości elektronowej w kryształach pochodnych 4-nitroimidazoluStreszczenieRecenzja - prof. Ghermani
Recenzja - prof. Borowiak
1 marca 2013 roku
mgr Anna CzarneckaSynteza analogów 5’-fosforanów nukleozydów, zawierających układ 1,2,3-triazolowy w części fosforanowo-cukrowej, z zastosowaniem chemii clickStreszczenieRecenzja - prof. Dramiński
Recenzja - prof. Koroniak
1 marca 2013 roku
mgr Barbara WicherKrystalochemiczne badania wieloskładnikowych kryształów związków organicznychStreszczenieRecenzja - prof. Chojnacki
Recenzja - prof. Kubicki
12 lipca 2013 roku
mgr Katarzyna FilipczakWłaściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne wybranych fotochromowych zasad SchiffaStreszczenieRecenzja - prof. Grabowska
Recenzja - prof. Sikorski
12 lipca 2013 roku
mgr Lilla FijołekOzonowanie katalityczne – wpływ zanieczyszczeń katalizatorów na ich aktywność katalitycznąStreszczenieRecenzja - prof. Morawski
Recenzja - prof. Ziółek
12 lipca 2013 roku
mgr Beata PowałaReaktywność sililoacetylenów w obecności alkilidenowych kompleksów rutenu typu GrubbsaStreszczenieRecenzja - prof. Trzeciak
Recenzja - prof. Patroniak
24 maja 2013 roku
mgr Agnieszka WojtkowiakBadania krystalograficzne 1,3-β-glukanazy z Solanum tuberosum.StreszczenieRecenzja - prof. Rypniewski
Recenzja - prof. Kubicki
28 czerwca 2013 roku

2012

Imię i nazwiskoTytuł dysertacjiStreszczenieRecenzjeData uzyskania stopnia
mgr Patryk FlorczakSynteza, charakterystyka oraz katalityczne właściowści materiałów MOFStreszczenieRecenzja - prof. Datka
Recenzja - prof. Nowińska
21 grudnia 2012 roku
mgr Adriana KawałkoSynteza i właściwości fizykochemiczne układu SiO2-SnO2 otrzymanego metodą zol-żel w środowisku bezwodnymStreszczenieRecenzja - prof. Foltynowicz
Recenzja - prof. Pietrzak
21 grudnia 2012 roku
mgr Krystian PosałaNowe kompleksy platyny i rutenu jako efektywne katalizatory hydrosililowania olefinStreszczenieRecenzja - prof. Becker
Recenzja - prof. Maciejewski
23 listopada 2012 roku
mgr Miłosz MiętkiewskiBadanie reaktywności wybranych nienasyconych pochodnych b-diketonów i anilin w obecności alkilidenowych kompleksów rutenu typu GrubbsaStreszczenieRecenzja - prof. Szymańska-Buzar
Recenzja - prof. Marciniec
23 listopada 2012 roku
mgr Michał LudwiczakWłaściwości i aktywność modyfikowanych perowskitów tytanowych w fotokatalitycznym rozkładzie wodyStreszczenieRecenzja - prof. Walendziewski
Recenzja - prof. Pietrzak
19 października 2012 roku
mgr Monika BilskaAddukty chiralnych amin drugorzędowych z 1,1,3,3,3-pentafluoropropenem oraz heksafluoropropenem - synteza i zastosowanie w reakcjach fluorowaniaStreszczenieRecenzja - prof. Lochyński
Recenzja - prof. Celewicz
19 października 2012 roku
mgr Adrianna SzulcSynteza i właściwości fizykochemiczne podwójnych soli alkiloglucityloamoniowychStreszczenieRecenzja - prof. Zgoda
Recenzja - prof. Milecki
19 października 2012 roku
mgr Magdalena PalaczWłaściwości i zastosowanie modyfikowanej krzemionki osadzonej na włókniekwarcowym w technice SPMEStreszczenieRecenzja - prof. Zięba-Palus
Recenzja - prof. Szymański
26 września 2012 roku
mgr Agata SzczeszakSynteza i badania fizykochemiczne nanoluminoforów opartych o modyfikowany tlenek cynku i borany lantanowców
ang.: Synthesis and physicochemical studies of nanophosphors based on modified zinc oxide and lanthanides borates
StreszczenieRecenzja - prof. Giersig
Recenzja - prof. Zych
26 września 2012 roku
mgr Anna OlejnikOznaczanie niskocząsteczkowych peptydów w formulacjach kosmetycznych oraz badanie ich przenikania przez błony syntetyczneStreszczenieRecenzja - prof. Silberring
Recenzja - prof. Łęska
26 września 2012 roku
mgr Anna WojtaszekSita molekularne izomorficznie podstawione metalami grupy 5 - synteza, modyfikacja i właściwości powierzchnioweStreszczenieRecenzja - prof. Datka
Recenzja - prof. Nowak
6 lipca 2012 roku
mgr Monika PłuciennikBadanie wpływu wielkości cząsteczek rozpuszczalnika na właściwości strukturalne i termodynamiczne granicy faz elektroda/elektrolit metodą Monte Carlo w wielkim zespole kanonicznymStreszczenieRecenzja - prof. Stafiej
Recenzja - prof. Kręglewski
6 lipca 2012 roku
mgr Patryk BieleckiWykorzystanie cyklamu w analitycznych technikach separacyjnychStreszczenieRecenzja - prof. Voelkel
Recenzja - prof. Urbaniak
6 lipca 2012 roku
mgr Anna ZywertPigmenty na bazie zeolitówStreszczenieRecenzja - prof. Derewiński
Recenzja - prof. Ziółek
6 lipca 2012 roku
mgr Michał KozłowskiSynteza i charakterystyka kompleksów lantanowców i ich zastosowanie jako syntetyczne rybonukleazyStreszczenieRecenzja - prof. Szłyk
Recenzja - prof. Skalski
15 czerwca 2012 roku
mgr Agnieszka KownackaSynteza, struktura i aktywność katalityczna kompleksów żelaza(0) w procesach hydrosililowania wiązań wielokrotnych węgiel-węgielStreszczenieRecenzja - prof. Sobota
Recenzja - prof. Radecka-Paryzek
15 czerwca 2012 roku
mgr Rafał GórniakBadanie właściwości termodynamicznych i strukturalnych cieczy polarnych i roztworów elektrolitów metodą Monte CarloStreszczenieRecenzja - prof. Sokołowski
Recenzja - prof. Kręglewski
15 czerwca 2012 roku
mgr Monika Wałęsa-ChorabEfektywność nowych N-heterocyklicznych ligandów w samoorganizacji kompleksów jonów metali przejściowychStreszczenieRecenzja - prof. Jurczak
Recenzja - prof. Marciniec
15 czerwca 2012 roku
mgr Krystian PytaSynteza i struktura nowych aminowych analogów ansamycynowego antybiotyku rifampicynyStreszczenieRecenzja - prof. Czarnocki
Recenzja - prof. Łęska
15 czerwca 2012 roku
mgr Hanna Golińska-MaźwaNowe katalizatory amoksydacji propanu i gliceroluStreszczenieRecenzja - prof. Sulikowski
Recenzja - prof. Kirszensztejn
15 czerwca 2012 roku
mgr Dagmara BaraniakSynteza koniugatów nukleozydów z alkaloidami kory chinowej z zastosowaniem metod chemii "clickStreszczenieRecenzja - prof. Dramiński
Recenzja - prof. Koroniak
13 kwietnia 2012 roku
mgr Magdalena BruszyńskaFototautomeria alloksazynStreszczenieRecenzja - prof. Waluk
Recenzja - prof. Maciejewski
13 kwietnia 2012 roku
mgr Witold BożejewiczSynteza, modyfikacja i charakterystyka uporządkowanych mezoporowatych żywicStreszczenieRecenzja - prof. Grzechowiak
Recenzja - prof. Milecki
13 kwietnia 2012 roku
mgr Anna MalaikaWęgle aktywne jako katalizatory sprzężonych reakcji odwodornienia/uwodornienia związków organicznychStreszczenieRecenzja - prof. Frąckowiak
Recenzja - prof. Kowalak
17 lutego 2012 roku
mgr Justyna FlorekKatalizatory miedziowo - złotowe na nośnikach typu SBA-3 - właściwości fizykochemiczne i katalityczneStreszczenieRecenzja - prof. Grzechowiak
Recenzja - prof. Kowalak
17 lutego 2012 roku
mgr Jolanta LepczyńskaFotochemia jedno- i dwuniciowych oligodeoksynukleotydów zawierających 5-bromouracyl w sąsiedztwie zasad pirymidynowychStreszczenieRecenzja - prof. Sochacka
Recenzja - prof. Koroniak
21 grudnia 2012 roku