Władze Wydziału

prof. dr hab. Maciej Kubicki

Dziekan 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

tel. +48 61 829 1552
pokój: 3.53
e-mail: mkubicki@amu.edu.pl

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 16:00

Zakres obowiązków:

 • Polityka kadrowa Wydziału.
 • Strategia i rozwój Wydziału.
 • Sprawy prawne.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM.
 • Sprawy socjalne pracowników i baza socjalna UAM.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi.
 • Promocja Wydziału.

prof. dr hab.Renata Jastrząb

Prodziekan ds. studenckich

tel. +48 61 829 1558
pokój: 3.62
e-mail: renatad@amu.edu.pl

Dni i godziny przyjęć:

 • poniedziałek, środa,  godz. 10:00 - 11:00 ; wtorek, piątek, godz. 12:00 - 13:00
  zapisy: Zapisy na konsultacje

Zakres obowiązków:

 • Studia stacjonarne I i II stopnia.
 • Plany i programy studiów I i II stopnia.
 • Jakość kształcenia i akredytacja kierunków studiów.
 • Kształcenie nauczycieli.
 • Samorząd studencki i organizacje studenckie.
 • Sprawy socjalno-bytowe studentów.
 • Studia podyplomowe.
 • Wymiana krajowa i zagraniczna studentów.
 • Naukowe Koło Chemików.
 • Praktyki studenckie.
 • Programy Unii Europejskiej – dotyczące dydaktyki.
 • Kształcenie ustawiczne (Kolorowy Uniwersytet , klasy i szkoły akademickie).
 • E-learning.

prof. dr hab. Robert Pietrzak

Prodziekan ds. organizacyjnych

tel. +48 61 829 1560
pokój: 3.60
e-mail: pietrob@amu.edu.pl

Dni i godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 16:00

Zakres obowiązków:

 • Działalność inwestycyjna Wydziału.
 • Współpraca z gospodarką.
 • Aparatura naukowo-badawcza.
 • Sprawy socjalne pracowników i baza socjalna Wydziału.
 • BHP w działalności naukowo-dydaktycznej.

prof. dr hab. Piotr Pawluć

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii UAM, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych

tel. +48 61 829 1557
pokój: 3.61
e-mail: piotrpaw@amu.edu.pl

Dni i godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek, godz. 10:00 - 15:00

Zakres obowiązków:

 • Studia III stopnia (doktoranckie).
 • Plany i programy studiów III stopnia.
 • Programy Unii Europejskiej – dotyczące studiów III stopnia.
 • Programy Unii Europejskiej – niedotyczące badań i dydaktyki.