Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko studentki-stypendystki lub studenta-stypendysty w ramach projektu OPUS nr 2019/35/B/ST4/00329 „Proste kobaltowe układy katalityczne do funkcjonalizacji związków organicznych”

Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta - stypendysty/studentki - stypendystki w ramach projektu SONATA BIS, UMO-2018/30/E/ST5/00045  „Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w syntezie związków metaloidoorganicznych”.

Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Więcej informacji


Konkurs na dwa stanowiska  doktoranta-stypendysty w ramach projektu Lider XI nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne"

Termin składania dokumentów: 30.10.2021
Więcej informacji


Konkurs na stanowisko  studenta-stypendysty w ramach projektu SONATA-BIS  2018/30/E/ST5/00032 "Samoasocjujące kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały"

Termin składania dokumentów:  30.11.2021
Więcej informacji


Konkurs na stanowisko  post-doca w ramach projektu SONATA-BIS  2018/30/E/ST5/00032 "Samoasocjujące kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały"

Termin składania dokumentów:  30.11.2021
Więcej informacji