Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko doktoranta_tki stypendysty_tki w ramach projektu OPUS 25 nr 2023/49/B/ST5/00574 "Geometria molekularna – przed- i post-syntetycznie modyfikowane, stałokształtne makrocykle o znaczącej odpowiedzi chiraloptycznej, dla molekularnej tektoniki i detekcji chiralności".

Więcej informacji


Konkurs na stypendium dla studenta/studentki w ramach projektu SONATA 17 UMO-2021/43/D/ST4/00132 „Synteza związków Krzemoorganicznych – od klasycznej katalizy po elektrolizę”

Więcej informacji
Termin składania ofert: 20.06.2024 r.


Konkurs na stanowisko  doktoranta-stypendysty w ramach projektu OPUS 22 nr 2021/43/B/ST5/00046 „Nanoparticles showing persistent up-conversion luminescence – synthesis, and characterization of properties

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko  doktoranta-stypendysty w ramach projektu LIDER XI nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły