Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko  post-doca w ramach projektu NCN CEUS- UNISONO no 2020/02/Y/ST4/00042 "Tailoring flavins for organic photocatalysis"

Więcej informacjiTermin składania dokumentów: 30 stycznia 2022 r.

Wyniki konkursów:

W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-student w ramach projektu "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), Komisja wyłoniła laureata: pana Kacpra Murasa.