Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko post-doca w Zakładzie Chemii Supramolekularnej w ramach grantu  SONATA 17 nr 2021/43/D/ST5/01190 "Hybrydowe materiały polioksazolinowe z odciskiem molekularnym jako zmiatające sondy molekularne stosowane w szybkiej analizie z wykorzystaniem spektrometrii mas z jonizacją w warunkach otoczenia".

Więcej informacji
Termin składania dokumentów: 10.10.2022 r.


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (2 stanowiska) w ramach grantu OPUS 22 nr 2021/43/B/ST5/00046 "Nanocząstki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji – synteza oraz zbadanie właściwości."

A competition for the position of PhD student (2 positions) in project OPUS 22 No. 2021/43/B/ST5/00046 "Nanoparticles showing persistent up-conversion luminescence – synthesis and characterization of properties."

Więcej informacji/More information
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (2 stanowiska) w ramach grantu LIDER XI nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Więcej informacji 
Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Wyniki konkursów:

W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu "Opracowanie nowych wysoko-entropowych kompozytów z azotkami wytwarzanych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21 (nr projektu UMO-2021/41/B/ST8/03758), Komisja wyłoniła laureata: panią mgr Aleksandrę Półrolniczak.

W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-student w ramach projektu "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), Komisja wyłoniła laureata: pana Kacpra Murasa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko stypendysta-student w projekcie UMO-2020/39/I/ST5/00597 ”Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne.” Komisja wyłoniła laureata: pana Karola Hauza. Serdecznie gratulujemy.
Konkurs na stanowisko doktoranta nie został rozstrzygnięty.