Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie  OPUS 19, nr 2020/37/B/ST5/01938 „Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie na bazie poli(2-oksazolin) do selektywnego usuwania i ilościowego oznaczania szkodliwych związków organicznych w próbkach środowiskowych”

Termin składania dokumentów: 29.09.2021 (Osoby planujące rekrutację do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 proszone są o kontakt do dnia 15 czerwca 2021.)
Więcej informacji


(EN) Scholarship Offer for PhD Student in OPUS19 project "The simplest aliphatic hydrocarbons and their derivatives at extreme conditions"
(PL) Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta do realizacji zadań projektu badawczego OPUS19 „Najprostsze węglowodory alifatyczne i ich pochodne w
warunkach ekstremalnych”

Application deadline/Termin składania dokumentów: 15.07.2021 
More information /   Więcej informacji


Konkurs na dwa stanowiska doktoranta - stypendysty w projekcie Lider XI "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Termin składania dokumentów: 29.09.2021, 23:59
Więcej informacji


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA „Wielofunkcyjny charakter makrocyklicznych kompleksów miedzi(II) - wgląd w polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz nanomagnetyzm molekularny (NMM)” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki , nr umowy UMO-2020/39/D/ST4/01182.

Termin składania dokumentów: 22.08.2021
Więcej informacji


Scholarship Offer for MSc or PhD Student at Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, in Project Opus 11 "Rational design of molecular nanomagnets: synthesis, characterization, theoretical description and computational modeling of their properties"

Application deadline: 15.08.2021
More information 


Wyniki konkursów:

  1. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko doktorant w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureata: Pana mgr Dawida Marcinkowskiego.
  2. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-student w ramach projektu "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), Komisja wyłoniła laureata: pana Sergiusza Napierałę.
  3. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko doktorant w ramach projektu  "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), ze względu na niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów Komisja zdecydowała, że konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.
  4. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureata: Pana dra Tomasza Ślusarskiego.
  5. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko doktorant w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureata: Pana mgr Mustapha Tarnaoui.
  6. W wyniku prowadzonego Otwartego Konkursu Stypendialnego dla absolwenta chemii i kierunków pokrewnych na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu „Hydrosililowanie oraz reakcja ROMP jako narzędzia do otrzymywania nowych polimerów i materiałów dekorowanych chiralnymi cząsteczkami dla katalizy stereoselektywnej, różnicowania i separacji enancjomerów" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS Nr 2016/21/B/ST5/00297 komisja konkursowa wyłoniła laureata konkursu: mgr Grzegorz Wilkowski.
  7. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko student w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureatkę: Panią mgr Darię Szeliga.