Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

 • Scholarship Offer for MSc or PhD Student at Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, in Project Opus 11 "Rational design of molecular nanomagnets: synthesis, characterization, theoretical description and computational modeling of their properties"
 • Application deadline: 28.05.2021 
  More information

Wyniki konkursów:

 1. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko doktorant w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureata: Pana mgr Dawida Marcinkowskiego.
 2. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-student w ramach projektu "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), Komisja wyłoniła laureata: pana Sergiusza Napierałę.
 3. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko doktorant w ramach projektu  "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), ze względu na niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów Komisja zdecydowała, że konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.
 4. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureata: Pana dra Tomasza Ślusarskiego.
 5. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko doktorant w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureata: Pana mgr Mustapha Tarnaoui.
 6. W wyniku prowadzonego Otwartego Konkursu Stypendialnego dla absolwenta chemii i kierunków pokrewnych na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu „Hydrosililowanie oraz reakcja ROMP jako narzędzia do otrzymywania nowych polimerów i materiałów dekorowanych chiralnymi cząsteczkami dla katalizy stereoselektywnej, różnicowania i separacji enancjomerów" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS Nr 2016/21/B/ST5/00297 komisja konkursowa wyłoniła laureata konkursu: mgr Grzegorz Wilkowski.
 7. W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko student w ramach projektu „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 (nr projektu UMO-2016/21/B/ST4/02064), Komisja wyłoniła laureatkę: Panią mgr Darię Szeliga.