Erasmus+

Program Erasmus+ na Wydziale Chemii UAM umożliwia wyjazdy stypendialne do 16 państw i podjęcie studiów na jednym z 46 uniwersytetów lub jednostek szkolnictwa wyższego. W programie Erasmus+ istnieje możliwość wyjazdu na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). Warunkiem ubiegania się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest ukończenie pierwszego roku studiów. Studia mogą trwać 1 semestr lub cały rok akademicki.
  • 16państw
  • 46uniwersytetów i jednostek

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Chemii UAM

dr hab. Iwona Gulaczyk

Dyżur: środa 12:30 - 13:30, pokój 4.90

Administrator Programu Erasmus+ na Wydziale Chemii UAM

mgr Izabela Banaszyk