Biuletyn Dziekana

Informatora Dziekana Wydziału Chemii UAM. Biuletyn opracowuje Biuro Obsługi Studentów. Znajdziecie w nim najważniejsze informacja i aktualności związane z Wydziałem. Zapraszamy do lektury elektronicznej wersji tego periodyku.Przejdź do Biuletynu