Dostępność

Nawigacja tabulatorem:

Klawisz TAB pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) zostajemy przeniesieni na stronę, do której wybrany link prowadzi.

Tzw. Skip linki:

Tak zwane Skip linki pozwalają na poruszanie się po częściach aktualnie otwartej strony. Są one wykorzystywane głównie przez czytniki ekranowe. Zapewniają możliwość przeskakiwania do najważniejszych części strony (treści) lub głównej nawigacji.

ARIA - role:

Jako część WAI (Web Accessibility Initiative), ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite) definiuje sposób tworzenia stron internetowych, by były bardziej dostępne dla odwiedzających. Wszystko to dzięki tzw. rolom spełnianym przez wybrane elementy. Wykorzystywane są one do zwiększenia dostępności na stronach z dynamicznie zmieniającą się treścią oraz interfejsami zbudowanymi przy pomocy technologii AJAX, HTML i JavaScript. Role ARIA działają w większości przeglądarek i czytników treści.