Studia podyplomowe

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych uniwersyteckich wykładowców. Uruchomienie studiów w danym roku akademickim uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Chemia kosmeceutyczna

Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania przede wszystkim w celach leczniczych. Studia te skierowane są do absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych, jak również specjalności pokrewnych.

Chemia dla Nauczycieli

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie możliwości uczenia drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i liceum. Absolwent studiów jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów licencjackich),
lub do pracy w szkole podstawowej i liceum w przypadku nauczycieli ze stopniem magistra.

Analityka chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej. Program studiów obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych w ramach dwunastu weekendowych zjazdów
(kolejne spotkania co dwa tygodnie).