Studia podyplomowe

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych uniwersyteckich wykładowców. Uruchomienie studiów w danym roku akademickim uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Chemia produktów kosmetycznych

Studia Podyplomowe z Chemii Produktów Kosmetycznych mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych produktów kosmetycznych, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania. Studia te skierowane są do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarskich, jak również absolwentów kosmetycznych wyższych studiów zawodowych i specjalności pokrewnych.

Chemia dla Nauczycieli

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie możliwości uczenia drugiego przedmiotu w szkole. Absolwent studiów jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Analityka chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej. Program studiów obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych w ramach dwunastu weekendowych zjazdów
(kolejne spotkania co dwa tygodnie).