Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dla studentów z ASD

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disprder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z pomocy Biura, nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wykładowcy i inni studenci nie będą wiedzieć o tym, czy jesteś sobą z ASD, jeśli nie będziesz chciał o tym mówić.

Wsparcie psychologiczne na UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dostępne są dwie formy wsparcie psychologicznego dla studentów, doktorantów oraz pracowników UAM: Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania wspiera studentów w efektywnym uczeniu się i studiowaniu, a także pracowników w efektywnej pracy ze studentami oraz Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego oferuje szeroko pojętą pomoc psychologiczną.

Koordynator Wydziałowy

Prof. UAM dr hab.

Anna Szwajca

Koordynator Wydziałowy do spraw studentów i doktorantów z niepełnosprawnością; Koordynator Wydziałowy do spraw współpracy z Poradnią Psychologiczną dla Studentów