Centralne Laboratorium Aparaturowo-Badawcze

Wykonuje badania, analizy i pomiary, wykorzystując najnowocześniejszą aparaturę naukową. Pracuje nie tylko na rzecz Uniwersytetu, ale także innych placówek badawczych regionu. Sześć wydzielonych Pracowni pozwala na prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej na światowym poziomie.

Strona główna Centralnego Laboratorium Aparaturowo-Badawczego

Pracownia Spektroskopii NMR
  • wyposażenie: Bruker Avance 600 MHz, Varian Mercury 400 MHz, Varian Mercury 300 MHz.
Pracownia Spektrometrii Mas
  • wyposażenie: Intectra Mass AMD 402, Bruker 320 MS, Waters Maldi Q-Tof Premiere, Waters HPLC-MS, Varian 4000 GC-MS.
Pracownia Analizy Pierwiastków
  • wyposażenie: Varian ICP-MS, Varian ICP-OES VISTA-MPX, Mineralizator mikrofalowy MARS 5.
Pracownia Analizy Elementarnej
  • wyposażenie: EA Vario EL III, Waga Mettler-Toledo UMT-2, Waga Sartorius M2P.
Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni
  • wyposażenie: Bruker FT-IR IFS-66/s, Moduł ramanowski FRA 106/S, Mikroskop Bruker FT-IR Hyperion 2000.
Pracownia Badań Powierzchni Ciał Stałych
  • wyposażenie: Bruker AXS D8 Advance, Setaram TGA, Haas DSC XP-10i, Quantachrome Autosorb IQ, Specs System UHV/XPS/SPM.

Pracownicy CLAB