Biblioteka Wydziału Chemii

Nowoczesne centrum informacji naukowej, które łączy funkcje wypożyczalni podręczników studenckich oraz gromadzenia specjalistycznej literatury z dziedziny nauk chemicznych i pokrewnych.Do dyspozycji czytelników przeznaczone są: czytelnia - oferująca 110 miejsc dla użytkowników, czytelnia komputerowa - wyposażona w 16 komputerów oraz skanery, bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej. Większość zbiorów znajduje się w wolnym dostępie.
  • 24502egzemplarzy wydawnictw zwartych
  • 24480jednostek wydawnictw ciągłych
  • 21752jednostek zbiorów specjalnych

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00

Informujemy, że decyzją Prorektora prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa terminy zwrotów książek zostały prolongowane do 13 września 2021 r.
Opłaty za nieterminowe zwroty książek zostały przywrócone od 14 września 2021 r.

Zaloguj się do swojego konta czytelnika

Przejdź do katalogu

Biblioteka Uniwersytecka

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte