Studia niestacjonarne

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku - chemia, specjalność - chemia są skierowane dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra kierunków przyrodniczych i technicznych. Przeznaczone są dla osób bezpośrednio związanych z szeroko pojętym przemysłem chemicznym jak również zajmujących się dziedzinami pokrewnymi, oraz dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie chemii.

Czas trwania studiów wynosi cztery semestry. Zajęcia w ilości ponad 800 godzin odbywają się w blokach sobotnio-niedzielnych dwa razy w miesiącu po 9-12 godz. lekcyjnych dziennie.

Całkowity koszt studiów wynosi 15000 PLN.

 • I rok studiów 10000 PLN (płatne w ratach). 
 • II rok studiów 5000 PLN (płatne w ratach).

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie ze stosowną uchwałą Senatu UAM. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.amu.edu.pl

Minimalna liczba uczestników studiów wynosi 12 studentów.
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku - chemia nie będą uruchomione.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które zarejestrowały się w systemie rekrutacji, uiściły opłatę rekrutacyjną, oraz złożyły wymagane dokumenty.
O przyjęciu na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku - chemia, specjalność - chemia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Kariera

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku - chemia, specjalność - chemia zostały zaplanowane tak, aby absolwent studiów I stopnia mógł kontynuować studia chemiczne na poziomie magisterskim. Mają one za zadanie przekazanie aktualnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie chemii, jak również przygotowanie do twórczej pracy w zawodzie. Kształcenie w kierunku uzyskania tytułu magistra chemii odbywa się bardzo wszechstronnie, co pozwala absolwentowi po uzyskaniu tytułu magistra na pracę indywidualną lub zespołową zarówno w badaniach podstawowych jak i aplikacyjnych.

Absolwent niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z chemii, dzięki posiadaniu interdyscyplinarnej wiedzy, będzie osobą dobrze przygotowaną do pracy w laboratoriach chemicznych zarówno jednostek badawczo-rozwojowych jak i przemysłowych, w firmach farmaceutycznych, w działach marketingu i sprzedaży koncernów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także w wielu laboratoriach, instytucjach oraz urzędach niekoniecznie związanych z chemią, w zależności od specjalności.

Program studiów

819 godzin lekcyjnych zajęć, z których 205 godzin (25%) stanowią wykłady oraz seminaria i 614 godzin (75%) laboratoria, ćwiczenia i inne zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program zjazdów obejmuje następujące przedmioty:
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia teoretyczna
 • technologia chemiczna
 • analiza instrumentalna
 • krystalografia
 • przedmiot fakultatywny (2 do wyboru)
 • seminarium magisterskie
 • pracownia magisterska

Poznaj treści kształcenia

W sprawach niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku - chemia, specjalność - chemia prosimy o kontakt z:

prof. dr. hab. Robertem Pietrzakiem 

dr Aleksandrą  Bazan-Woźniak