Dokumenty

Zapoznaj się z regulaminem studiów

Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowych

Wytyczne dotyczące stosowania systemów generujących treści w oparciu o sztuczną inteligencję w ramach zajęć dydaktycznych i przygotowania prac dyplomowych

Od 1 marca 2022 roku wnioski studentów kierowane do Pani Prodziekan do spraw studenckich, Prof. UAM dr hab. Renaty Jastrząb, przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb.

Wzory dokumentów