Recenzje dysertacji habilitacyjnych

Postępowania habilitacyjne po 1 października 2019

2019

Imię i nazwisko

Wniosek i

Autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnegoSkład komisji habilitacyjnejRecenzje 

Uchwała i

Uzasadnienie
dr Małgorzata Teresa Kaczmarek

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Grzyb
Recenzja prof. Makowski
Recenzja prof. Szklarzewicz

Uchwała

Uzasadnienie

dr Agnieszka Feliczak-Guzik

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnej  Recenzja prof. Kępiński
Recenzja prof. Nowińska
Recenzja prof. Ryczkowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Agnieszka Held

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Orlińska
Recenzja prof. Sojka
Recenzja prof. Trejda

Uchwała

Uzasadnienie

dr Ewa Janiszewskka

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Raróg-Pilecka
Recenzja prof. Sprynskyy
Recenzja prof. Ziółek

Uchwała

Uzasadnienie

dr Piotr Leszczyński

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Koroniak
Recenzja prof. Sojka
Recenzja prof. Smoleński

Uchwała

Uzasadnienie

dr Aldona Jankowska

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Hołysz
Recenzja prof. Siedlecka
Recenzja prof. Sobczak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Joanna Gościańska

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Choma
Recenzja prof. Gryglewicz
Recenzja prof. Kozłowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Waldemar Nowicki

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Drelinkiewicz
Recenzja prof. Kubicki
Recenzja prof. Siedlecka

Uchwała

Uzasadnienie

dr inż. Jędrzej Walkowiak

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Luliński
Recenzja 2
Recenzja prof. Skarżewski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Patrycja Żak

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Grela
Recenzja prof. Hreczycho
Recenzja prof. Witt

Uchwała

Uzasadnienie

dr Agata Głuszyńska

Wniosek

Autoreferat

HarmonogramSkład komisji habilitacyjnejRecenzja prof. Bielewski
Recenzja prof. Celewicz
Recenzja prof. Kierzek

Uchwała

Uzasadnienie

dr Izabela Komorowicz

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram Skład komisji habilitacyjnej   Uchwała
Uzasadnienie
dr Daniel Ociński

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram Skład komisji habilitacyjnej   Uchwała
Uzasadnienie        

2018

Imię i nazwisko

Wniosek i Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Receznej

Uchwała i Uzasadnienie

dr Monika Wałęsa-Chorab

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Łapkowski
Recenzja prof. Przybylski
Recenzja prof. Winkler

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anna Renata Dembska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Buszewski
Recenzja prof. Jemielity
Recenzja prof. Marciniak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Marcin Podsiadło

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Ciunik
Recenzja prof. Cyrański
Recenzja prof. Kubicki

Uchwała

Uzasadnienie

dr Beata Dudziec

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Chojnowski
Recenzja prof. Jastrząb
Recenzja prof. Pielichowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Mariusz Majchrzak

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Chojnowski
Recenzja prof. Huczyński
Recenzja prof. Kasprzykowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Krystyna Seifert

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Lewandowski
Recenzja prof. Kułażyński
Recenzja prof. Oleśkowiecz-Popiel

Uchwała

Uzasadnienie

dr inż. Anna Komasa

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Ciunik
Recenzja prof. Hoffmann
Recenzja prof. Michalak

Uchwała

Uzasadnienie

dr inż. Ewa Stanisz

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Jankowski
Recenzja prof. Pohl
Recenzja prof. Stepnowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Magdalena Rapp

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Kiełbasiński
Recenzja prof. Kwit
Recenzja prof. Młynarski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Izabela Pospieszna-Markiewicz

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Lisowski
Recenzja prof. Makowski
Recenzja prof. Pietraszuk

Uchwała

Uzasadnienie

dr Agnieszka Janiak

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Gryko
Recenzja prof. Kubicki
Recenzja prof. Winkler

Uchwała

Uzasadnienie

dr Szymon Krzywda

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Dubin
Recenzja prof. Rypniewski
Recenzja prof. Wojtczak

Uchwała

Uzasadnienie

2017

Imię i nazwisko

Wniosek i Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje 

Uchwała i Uzasadnienie

dr inż. Beata Anna Jędrzejewska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Gryko

Recenzja prof. Kasprzykowski

Recenzja prof. Skalski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Justyna Walkowiak-Kulikowska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Czaja

Recenzja prof. Dworak

Recenzja prof. Rys

Uchwała

Uzasadnienie

dr Marcin Śmiglak

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Koroniak

Recenzja prof. Mieczkowski

Recenzja prof. Morzycki

Uchwała

Uzasadnienie

dr Joanna Kurczewska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Bronisz

Recenzja prof. Maciejewski

Recenzja prof. Mijowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Tomasz Grzyb

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Sikorski

Recenzja prof. Stręk

Recenzja prof. Waluk

Uchwała

Uzasadnienie

dr Tomasz Pędziński

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Maciejewski

Recenzja prof. Marcinek

Recenzja prof. Waluk

Uchwała

Uzasadnienie

dr Maciej Adam Zalas

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Pietrzak

Recenzja prof. Ulański

Recenzja prof. Zaleska-Medyńska

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anetta Zioła-Frankowska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Juskowiak

Recenzja prof. Staneczko-Baranowska

Recenzja prof. Zabiegała

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anetta Hanć

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Dobrowolski

Recenzja prof. Juskowiak

Recenzja prof. Pohl

Uchwała

Uzasadnienie

2016

Imię i nazwisko

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje 

Uchwała i Uzasadnienie

dr Mariusz Puchalski

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – recenzent
 • prof. dr hab. Marek Kręglewski – recenzent
 • prof. PWr. dr hab. inż. Krzysztof Strasburger – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb – sekretarz
 • prof. dr hab. Monika Musiał – członek
 • prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann - członek

Recenzja prof. Chałasiński

Recenzja prof. Kręglewski

Recenzja prof. Strasburger

Uchwała

Uzasadnienie

dr Mieczysław Torchała

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz – przewodniczący
 • prof. dr hab. Józef Liwo – recenzent
 • prof. dr hab. Stanisław Lamperski – recenzent
 • dr hab. Tadeusz Andruniów – recenzent
 • dr hab. Anna Przybył – sekretarz
 • dr hab. Arkadiusz Chworoś – członek
 • prof. dr hab. Marek Kręglewski - członek

Recenzja prof. Andruniów

Recenzja prof. Lamperski

Recenzja prof. Liwo

Uchwała

Uzasadnienie

dr inż. Dorota Prukała

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki – recenzent
 • prof. dr hab. Jacek Morzycki – recenzent
 • prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – recenzent
 • dr hab. Maciej Trejda – sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Herbich – członek
 • prof. dr hab. Andrzej Molski - członek

Recenzja prof. Gębicki

Recenzja prof. Maciejewski

Recenzja prof. Morzycki

Uchwała

Uzasadnienie

dr Ewa Krystkowiak

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski – recenzent
 • prof. dr hab. Zdzisław Latajka – recenzent
 • prof. dr hab. Bronisław Marciniak – recenzent
 • dr hab. Anna Jakubowska-Kozik – sekretarz
 • prof. dr hab. Artur Michalak – członek
 • prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb - członek

Recenzja prof. Bobrowski

Recenzja prof. Latajka

Recenzja prof. Marciniak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Grażyna Bartkowiak

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jacek Młynarski – recenzent
 • prof. dr hab. Witold Danikiewicz – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski  – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka – sekretarz
 • dr hab. Tomasz Ligor – członek
 • dr hab. Anna Przybył - członek

Recenzja prof. Danikiewicz

Recenzja prof. Młynarski

Recenzja prof. Przybylski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Mirosław Gilski

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Paweł Kafarski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak – recenzent
 • prof. dr hab. Krzysztof Lewiński – recenzent
 • prof. dr hab. Urszula Rychlewska – recenzent
 • prof. dr hab. Maciej Kubicki – sekretarz
 • prof. UMK dr hab. Jacek Ścianowski – członek
 • prof. UAM dr hab. Paweł Piszora - członek

Recenzja prof. Lewiński

Recenzja prof. Rychlewska

Recenzja prof. Woźniak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Piotr Nowicki

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn – recenzent
 • dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska – sekretarz
 • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – członek
 • dr hab. Mariusz Pietrowski - członek

Recenzja prof. Choma

Recenzja prof. Kirszensztejn

Recenzja prof. Machnikowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anna Szwajca

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz – przewodniczący
 • prof. dr hab. Lucyna Hołysz – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Barbara Becker – recenzent
 • prof. dr hab. Maciej Kubicki – recenzent
 • dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska – sekretarz
 • dr hab. Elżbieta Kierzek – członek
 • prof. dr hab. Jerzy Langer - członek

Recenzja prof. Becker

Recenzja prof. Hołysz

Recenzja prof. Kubicki

Uchwała

Uzasadnienie

dr Joanna Świetlik

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Adamski

Recenzja prof. Barałkiewicz

Recenzja prof. Zimoch

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anna Maria Maj

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja prof. Grela

Recenzja prof. Huczyński

Recenzja prof. Zakrzewski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Krystian Eitner

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar – przewodniczący
 • prof. dr hab. Mirosław Czarnecki – recenzent
 • prof. UG dr hab. Tomasz Puzyn – recenzent
 • prof. dr hab. Marek Kręglewski – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Artur Stefankiewicz – sekretarz
 • prof. UMK dr hab. Tomasz Kowalkowski – członek
 • prof. dr hab. Andrzej Molski - członek

Recenzja prof. Czarnecki

Recenzja prof. Kręglewski

Recenzja prof. Puzyn

Uchwała

Uzasadnienie

2015

Imię i nazwisko

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje 

Uchwała

Uzasadnienie

dr Agata Dąbrowska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Jacek Namieśnik – przewodniczący
 • dr hab. Tomasz Ligor – recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski – recenzent
 • prof. dr hab. Bernard Juskowiak – recenzent
 • dr hab. Rafał Wawrzyniak – sekretarz
 • dr hab. Jacek A. Soroka – członek
 • prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz - członek
Recenzja prof. Juskowiak 

Recenzja prof. Ligor

Recenzja prof. Stepnowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Romualda Bregier-Jarzębowska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Cyryl L. Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Wojciech Bal – recenzent
 • dr hab. Ewa M. Matczak-Jon – recenzent
 • prof. dr hab. Violetta Patroniak – recenzent
 • dr hab. Zbigniew Hnatejko – sekretarz
 • dr hab. Mariusz Makowski – członek
 • prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski - członek
Recenzja prof. Bal

Recenzja prof. Matczak-Jon

Recenzja prof. Patroniak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Iwona Binkowska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Grzegorz D. Bujacz – przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz M. Krygowski – recenzent
 • prof. dr hab.  Leszek Z. Ciunik – recenzent
 • prof. dr hab. Bogdan Marciniec – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski – sekretarz
 • dr hab. Jacek G. Sośnicki – członek
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn - członek

Recenzja prof.
Ciunik

Recenzja prof. Krygowski

Recenzja prof. Marciniec

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anna Klementyna Przybył

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – recenzent
 • prof. dr hab. Jacek Morzycki – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka – sekretarz
 • dr hab. Marek Stankević – członek
 • prof. UAM dr hab. Lech Celewicz - członek
Recenzja prof. Czarnocki

Recenzja prof. Mokrzycki

Recenzja prof. Przybylski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Grzegorz Hreczycho

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Jagodziński – recenzent
 • prof. dr hab. Kazimierz Pietrusiewicz – recenzent
 • prof. dr hab. Henryk Koroniak – recenzent
 • prof. dr hab. Cezary Pietraszuk – sekretarz
 • dr hab. inż. Dariusz Witt – członek
 • dr hab. Maciej Trejda - członek
Recenzja prof. Jagodziński

Recenzja prof. Koroniak

Recenzja prof. Pietruszewicz

Uchwała

Uzasadnienie

dr Ireneusz Kownacki

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Cyryl L. Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski – recenzent
 • prof. dr hab. Julian Chojnowski – recenzent
 • prof. dr hab. Izabela Nowak – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak – sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek – członek
 • dr hab. Karol Kacprzak - członek
Recenzja prof. Chojnowski 

Recenzja prof. Pietrzak

Recenzja prof. Pietrzykowski

Uchwała

Uzasadnienie

dr Anna Maria Błońska-Tabero

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna – recenzent
 • dr hab. Leszek Rycerz – recenzent
 • prof. dr hab. Maria Ziółek – recenzent
 • dr hab. Maciej Trejda – sekretarz
 • dr hab. inż. Andrzej Koleżyński – członek
 • dr hab. Teresa Łuczak - członek
Recenzja prof. Domańska-Żelazna

Recenzja prof. Rycerz

Recenzja prof. Ziółek

Uchwała

Uzasadnienie

dr Maciej Trejda

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 • prof. dr hab. Cyryl L. Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Karpiński – recenzent
 • prof. dr hab. Roman J. Dziembaj – recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn – recenzent
 • dr hab. Renata Jastrząb – sekretarz
 • prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz – członek
 • dr hab. Michał Zieliński - członek
Recenzja prof. Dziembaj

Recenzja prof. Karpiński

Recenzja prof. Kirszensztejn

Uchwała

Uzasadnienie

2014

Imię i nazwisko

Wniosek i Autoreferat

Wykaz publikacji naukowych

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje 

dr inż. Iwona Helena Kowalczyk

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji naukowych

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Janusz Stangret – recenzent
 • prof. dr hab. Bogumił Brzezinski – recenzent
 • dr hab. Hanna Wójtowicz-Rajchel – sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf – członek
 • prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann - członek

Recenzja prof. Brzezinski

Recenzja prof. Czarnik-Matusewicz

Recenzja prof. Stangret

dr inż. Mariusz Ślachciński

Autoreferat

Wykaz publikacji naukowych

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka – recenzent
 • prof. dr hab. Jacek Nawrocki – recenzent
 • dr hab. Marcin Frankowski – sekretarz
 • dr hab. Ryszard Dobrowolski – członek
 • dr hab. Rafał Wawrzyniak - członek

Recenzja prof. Jankowski

Recenzja prof. Konieczka

Recenzja prof. Nawrocki

dr Paweł Skowronek

Autoreferat

 
 • prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jan Biernat – recenzent
 • prof. dr hab. Janusz Lipkowski – recenzent
 • prof. dr hab. Maria Rozwadowska – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski – sekretarz
 • prof. dr hab. Jerzy Lisowski – członek
 • prof. UAM dr hab. Jan Milecki - członek

Recenzja prof. Biernat

Recenzja prof. Lipkowski

Recenzja prof. Rozwadowska

dr Artur Stefankiewicz

Autoreferat

 
 • prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Janusz Jurczak – recenzent
 • prof. dr hab. Jerzy Lisowski – recenzent
 • prof. dr hab. Henryk Koroniak – recenzent
 • dr hab. Piotr Pawluć – sekretarz
 • prof. dr hab. Maria Bocheńska – członek
 • prof. dr hab. Bernard Juskowiak - członek

Recenzja prof. Jurczak

Recenzja prof. Lisowski

Recenzja prof. Koroniak

dr Błażej Gierczyk

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała

Uzasadnienie

 • prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Marek Potrzebowski – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Jan Biernat – recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Chmielewski – recenzent
 • prof. dr hab. Violetta Patroniak – sekretarz
 • dr hab. Agnieszka Szumna – członek
 • prof. dr hab. Maria Ziółek - członek

Recenzja prof. Biernat

Recenzja prof. Chmielewski

Recenzja prof. Potrzebowski

dr Radosław Pankiewicz

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała

Uzasadnienie

 • prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Henryk Kozłowski – recenzent
 • prof. dr hab. Osman Achmatowicz – recenzent
 • prof. dr hab. Jerzy Langer – recenzent
 • dr hab. Piotr Pawluć – sekretarz
 • dr hab. inż. Zofia Mazerska – członek
 • prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann - członek

Recenzja prof. Achmatowicz

Recenzja prof. Kozłowski

Recenzja prof. Langer

dr Marta Płońska-Brzezińska

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała

Uzasadnienie

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – przewodniczący
 • prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń – recenzent
 • prof. dr hab. Andrzej Katrusiak – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak – sekretarz
 • dr hab. Sławomir Szafer – członek
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn - członek

Recenzja prof. Frąckowiak

Recenzja prof. Katrusiak

Recenzja prof. Proń

dr Małgorzata Kaczmarek

Wniosek

 
 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – przewodniczący
 • prof. dr hab. Eugeniusz Zych – recenzent
 • prof. dr hab. Edward Szłyk – recenzent
 • prof. dr hab. Bernard Juskowiak – recenzent
 • dr hab. Renata Jastrząb – sekretarz
 • dr hab. Zofia Rzączyńska – członek
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn - członek

Recenzja prof. Juskowiak

Recenzja prof. Szłyk

Recenzja prof. Zych

2013

Imię i nazwisko

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje 

dr K. Staninski

Autoreferat

 • prof. dr hab. Marek Samoć – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – recenzent
 • prof. dr hab. Eugeniusz Zych – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Violetta Patroniak – sekretarz
 • prof. dr hab. Edward Szłyk – członek
 • prof. UAM dr hab. Piotr Skołuda - członek

Recenzja prof. Hubicki

Recenzja prof. Skalski

Recenzja prof. Zych

dr H. Wójtowicz-Rajchel

Autoreferat

 • prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski – recenzent
 • dr hab. Maria Milewska – recenzent
 • prof. dr hab. Jacek Gawroński – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski – sekretarz
 • dr hab. inż. Tadeusz Gajda – członek
 • prof. UAM dr hab. Bogumił Brycki - członek

Recenzja prof. Gawroński

Recenzja prof. Kafarski

Recenzja prof. Milewska

dr inż. Jadwiga Anna Lorenc

Autoreferat

 • prof. dr hab. Sławomir Milewski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Błażejowski – recenzent
 • prof. dr hab. Tadeusz  M. Krygowski – recenzent
 • prof. dr hab. Mirosław Szafran – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann – sekretarz
 • dr hab. Aleksander Filarowski – członek
 • prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski - członek

Recenzja prof. Błażejowski

Recenzja prof. Krygowski

Recenzja prof. Szafran

dr Anna Jakubowska-Kozik

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew
 • prof. dr hab. Henryk Piekarski
 • prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Recenzja prof. Wilk

Recenzja prof. Adamczyk

Recenzja prof. Piekarski

Recenzja prof. Schroeder

dr Przemysław Andrzejewski

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - przewodniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Gaca - recenzent
 • dr hab. inż. Żaneta Polkowska - recenzent
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak - recenzent
 • prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann - sekretarz
 • dr hab. inż. Małgorzata  Szynkowska - członek
 • prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz - członek

Recenzja prof. Gaca

Recenzja prof. Polkowska

Recenzja prof. Wasiak

dr Zbigniew Hnatejko

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – przewodniczący
 • dr hab. Anna Mondry – recenzent
 • prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski – recenzent
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalak – recenzent
 • prof. dr hab. Bernard Juskowiak – sekretarz
 • prof. dr hab. Barbara Sieklucka – członek
 • prof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski - członek

Recenzja prof. Mondry

Recenzja prof. Bobrowski

Recenzja prof. Kowalak

dr Elżbieta Batoszak-Adamska

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – recenzent
 • dr hab. Anna Kozioł – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Teresa Borowiak – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki – sekretarz
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtczak – członek
 • prof. dr hab. Maria Gdaniec - członek

Recenzja prof. Krygowski

Recenzja prof. Kozioł

Recenzja prof. Borowiak

dr Maciej Bujak

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji naukowych

 • prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Marek Główka – recenzent
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik – recenzent
 • prof. dr hab. Maria Gdaniec – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki – sekretarz
 • prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk – członek
 • prof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski - członek

Recenzja prof. Ciunik

Recenzja prof. Główka

Recenzja prof. Gdaniec

dr Rafał Wawrzyniak

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Waldemar Wardencki – recenzent
 • prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak – recenzent
 • prof. dr hab. Bernard Juskowiak – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski – sekretarz
 • dr hab. Adam Grochowalski – członek
 • dr hab. Rafał Frański - członek

Recenzja prof. Wardencki

Recenzja prof. Paryjczak

Recenzja prof. Juskowiak

dr Adam Huczyński

Autoreferat

 • prof. dr hab. Andrzej Ożyhar – przewodniczący
 • prof. dr hab. Danuta Michalska-Fąk – recenzent
 • prof. dr hab. Sławomir Milewski – recenzent
 • prof. dr hab. Henryk Koroniak – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Lech Celewicz – sekretarz
 • dr hab. Edyta Proniewicz – członek
 • prof. UAM dr hab. Bogumił Brycki - członek

Recenzja prof. Michalska-Fąk

Recenzja prof. Milewski

Recenzja prof. Koroniak

dr Izabella Jastrzębska

Autoreferat

 • prof. dr hab. Marek Chmielewski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – recenzent
 • prof. UŁ dr hab. Bogusław Kryczka – recenzent
 • prof. dr hab. Maria Rozwadowska – recenzent
 • dr hab. Marcin Kwit – sekretarz
 • dr hab. Jacek Ścianowski – członek
 • prof. UAM dr hab. Bogumił Brycki - członek

Recenzja prof. Czarnocki

Recenzja prof. Kryczka

Recenzja prof. Rozwadowska

dr Marcin Frankowski

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – recenzent
 • prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska – recenzent
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak – recenzent
 • dr hab. Rafał Wawrzyniak  – sekretarz
 • dr hab. inż. Paweł Pohl – członek
 • dr hab. Renata Jastrząb - członek

Recenzja prof. Namieśnik

Recenzja prof. Pyrzyńska

Recenzja prof. Wasiak

dr Agnieszka Wojtkielewicz

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Karol Grela – recenzent
 • prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar – recenzent
 • prof. dr hab. Jacek Gawroński – recenzent
 • dr hab. Donata Pluskota-Karwatka – sekretarz
 • prof. dr hab. Barbara Becker – członek
 • prof. UAM dr hab. Maria Chrzanowska - członek

Recenzja prof. Grela

Recenzja prof. Szymańska

Recenzja prof. Gawroński

dr inż. Joanna Nowicka-Scheibe

Autoreferat

Wykaz publikacji naukowych

 • prof. dr hab. inż. Juliusz Sworakowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Daniel Gryko – recenzent
 • prof. dr hab. Jacek Waluk – recenzent
 • prof. dr hab. Jerzy Langer – recenzent
 • prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski – sekretarz
 • dr hab. inż. Paweł Parzuchowski – członek
 • dr hab. Hanna Wótowicz-Rajchel - członek

Recenzja prof. Gryko

Recenzja prof. Waluk

Recenzja prof. Langer

dr Michał Zieliński

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – przewodniczący
 • prof. dr hab. Piotr Grzesiak – recenzent
 • prof. dr hab. inż. Jan Hupka – recenzent
 • prof. dr hab. Maria Ziółek – recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn – sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk – członek
 • dr hab. Donata Pluskota-Karwatka - członek

Recenzja prof. Grzesiak

Recenzja prof. Hupka

Recenzja prof. Ziółek

2012

Imię i nazwisko

Wniosek 

AutoreferatHarmonogram postępowania habilitacyjnego
Skład komisji habilitacyjnejRecenzje 

Uchwała i

Uzasadnienie
dr Renata Jastrząb

Wniosek

Autoreferat
 • prof. dr hab. Renata Bilewicz - przewodniczący
 • prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk - recenzent
 • prof. dr hab. Edward Szłyk - recenzent
 • prof. dr hab. Bernard Juskowiak - recenzent
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak - sekretarz
 • dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska - członek
 • prof. dr hab. Stefan Lis - członek

Recenzja prof. Jeżowska-Bojczuk

Recenzja prof. Szłyk

Recenzja prof. Juskowiak

Uchwała

Uzasadnienie
dr Zenon Łotowski

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki - recenzent
 • prof. dr hab. Sławomir Jarosz - recenzent
 • prof. dr hab. Zdzisław Paryzek - recenzent
 • prof. dr hab. Bogumił Brzezinski - sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - członek
 • prof. UAM dr hab. Jan Milecki - członek

Recenzja prof. Czarnocki

Recenzja prof. Jarosz

Recenzja prof. Paryzek

Uchwała

Uzasadnienie

dr Izabela Sobczak

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. Zbigniew Karpiński - przewodniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Datka - recenzent
 • prof. dr hab. inż. Janusz T. Trawczyński - recenzent
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalak - recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn - sekretarz
 • prof. dr hab. Ewa Bracławik - członek
 • prof. dr hab. Marek Łaniecki - członek

Recenzja prof. Datka

Recenzja prof. Trawczyński

Recenzja prof. Kowalak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Mariusz Pietrowski

Wniosek

Autoreferat

 • prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk - przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk - recenzent
 • prof. dr hab. Zbigniew Karpiński - recenzent
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn - recenzent
 • prof. dr hab. Maria Ziółek - sekretarz
 • prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki - członek
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak - członek

Recenzja prof. Adamczyk

Recenzja prof. Karpiński

Recenzja prof. Kirszensztejn

Uchwała

Uzasadnienie

dr Iwona Rykowska

Autoreferat

Omówienie publikacji

Oświadczennia współautorów

 • prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska - przewodniczący
 • prof. dr hab.Irena Staneczko-Baranowska - recenzent
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski - recenzent
 • prof. dr hab. Grzegorz Schroeder - recenzent
 • prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz - sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt - członek
 • prof. UAM dr hab. Izabela Nowak - członek

Recenzja prof. Schroeder

Recenzja prof. Buszewski

Recenzja prof. Staneczko-Baranowska

Uchwała

Uzasadnienie

dr Teresa Łuczak

Autoreferat

 • prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
 • prof. dr hab. Krzysztof Winkler
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak

Recenzja prof. Czerwiński

Recenzja prof. Wieczorek

Recenzja prof. Winkler

Recenzja prof. Wasiak

Uchwała

Uzasadnienie

dr Karol Kacprzak

Autoreferat

 • prof. dr hab. Jadwiga Frelek
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
 • prof. dr hab. inż. Jacek Skarżewski
 • prof. dr hab. Zdzisław Paryzek

Recenzja prof. Frelek

Recenzja prof. Skarżewski

Recenzja prof. Połoński

Recenzja prof. Paryzek

Uchwała

Uzasadnienie

dr Marcin Kwit

Autoreferat

 • prof. dr hab. Józef Drabowicz
 • prof. dr hab. Janusz Jurczak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
 • prof. dr hab. Jacek Koput

Recenzja prof. Drabowicz

Recenzja prof. Jurczak

Recenzja prof. Połoński

Recenzja prof. Koput

Uchwała

Uzasadnienie

dr Piotr Pawluć

Autoreferat

 • prof. dr hab. Cyryl L. Latos-Grazyński - przewodniczący
 • prof. dr hab. Sławomir Jarosz - recenzent
 • prof. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz - recenzent
 • prof. dr hab. Henryk Koroniak - recenzent
 • prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski - sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Barbara Becker - członek
 • prof. UAM dr hab. Violetta Patroniak - członek

Recenzja prof. Jarosz

Recenzja prof. Pietrusiewicz

Recenzja prof. Koroniak

Uchwała

Uzasadnienie