Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 24 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku, na Wydziale Chemii wprowadza się regulacje opisane w KOMUNIKACIE

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii

Kształcenie w języku angielskim

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje swoim studentom, doktorantom i pracownikom programy wymiany międzynarodowej, w ramach której można wyjechać za granicę, w celu poszerzania kompetencji i zdobywania wiedzy.Ponadto, w naszej ofercie edukacyjnej znajduje się kierunek anglojęzyczny dla studiów II stopnia - Chemistry.

O Wydziale

Wydział Chemii tworzy 26 zakładów oraz Centralne Laboratorium Badawczo-Aparaturowe. To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce, zaliczany do znanych w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w tym również międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich.
  • 922studentów
  • 157doktorantów
  • 422publikacji w 2020 roku

Zbliżające się wydarzenia na UAM