Lektoraty

LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO

WAŻNE INFORMACJE, ADRESY I TERMINY

 1. Lektorat trwa do 4 semestrów (30h na semestr) – w zależności od poziomu przydzielonego po teście poziomującym. Zaczyna się od semestru letniego (2 semestr). Kończy się egzaminem na poziomie B2 (pisemny i ustny).
 2. Koordynatorem USOS dla Wydziału Chemii jest:
  mgr Patrycja Nowak
  tel. 61 829 29 80,
  patrycja.nowak@amu.edu.pl,
  pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6
 3. Materiały do samodzielnej pracy na poziomie  A1-A2 dostępne są na stronie https://www.elearning.amu.edu.pl/snjo/
 4. Na platformie http://testyjęzykowe.amu.edu.pl dostępne są:
   test diagnozujący (obowiązkowy) 4-23 października 2022 (określenie poziomu, dające możliwość zorientowania się co do swojego poziomu językowego)
   test poziomujący (obowiązkowy) 19 grudnia 2022 – 17 stycznia 2023 (przydział do grup na semestr letni)
 5. Rejestracja żetonowa na lektoraty na semestr letni http://ul.amu.edu.pl
 6. Linki do strony Studium Językowego UAM

koordynator na Wydziale Chemii

mgr Alina Klotz-Zielińska

Języki obce na UAM - 2022/2023 - informator


Komunikaty Studium Językowego UAM:

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2022/2023 - nowy dokument!

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych - nowy dokument!

Rejestracja na egzamin poprawkowy - semestr zimowy 2022-2023 - nowy dokument!

Rejestracja na egzamin - semestr zimowy 2022-2023

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich

Terminy egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2022/2023

Test diagnozujący - informacja 2022/2023

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych  I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych  na semestr zimowy 2022/2023

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne w semestrze zimowym 2022/2023