Lektoraty

LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO

WAŻNE INFORMACJE, ADRESY I TERMINY

 1. Lektorat trwa do 4 semestrów (30h na semestr) – w zależności od poziomu przydzielonego po teście poziomującym. Zaczyna się od semestru letniego (2 semestr). Kończy się egzaminem na poziomie B2 (pisemny i ustny).
 2. Koordynatorem USOS dla Wydziału Chemii jest:
  mgr Patrycja Nowak
  tel. 61 829 29 80,
  patrycja.nowak@amu.edu.pl,
  pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6
 3. Materiały do samodzielnej pracy na poziomie  A1-A2 dostępne są na stronie https://www.elearning.amu.edu.pl/snjo/
 4. Na platformie http://testyjęzykowe.amu.edu.pl dostępne są:
   test diagnozujący (obowiązkowy) 11-31 października 2023 (określenie poziomu, dające możliwość zorientowania się co do swojego poziomu językowego)
   test poziomujący (obowiązkowy) 18 grudnia 2022 – 14 stycznia 2023 (przydział do grup na semestr letni)
 5. Rejestracja żetonowa na lektoraty na semestr letni http://ul.amu.edu.pl
 6. Linki do strony Studium Językowego UAM

koordynator na Wydziale Chemii

mgr Alina Klotz-Zielińska

Języki obce na UAM - informator


Komunikaty Studium Językowego UAM:

Rok akademicki 2023/2024

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2023/2024 - nowy dokument!

Oferta dodatkowych zajęć z języka obcego w ramach wolnych żetonów

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z j. obcego I stopień - semestr zimowy 2023/2024

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Terminarz egzaminów certyfikacyjnych B2 z j. obcego na rok akademicki 2023/20024

informacja o rejestracji na lektoraty I stopień- semestr zimowy 2023-2024

Informacja odnośnie rejestracji na lektoraty z j. specjalistycznego - SZ2023-2024