Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu OPUS 23 nr 2022/45/B/ST5/00604 "Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up-konwertującymi nanocząstkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych."

A competition for the position of post-doc in project OPUS 23 No. 2022/45/B/ST5/00604 "Synthesis of nano- and microplastics labeled with up-converting nanoparticles for its visualization and monitoring in biological materials."

Więcej informacji/More information
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu OPUS 22 nr 2021/43/B/ST5/00046 "Nanocząstki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji – synteza oraz zbadanie właściwości."

A competition for the position of post-doc in project OPUS 22 No. 2021/43/B/ST5/00046 "Nanoparticles showing persistent up-conversion luminescence – synthesis and characterization of properties."

Więcej informacji/More information
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach grantu OPUS 23 nr 2022/45/B/ST5/00604 "Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up-konwertującymi nanocząstkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych."

A competition for the position of PhD student in project OPUS 23 No. 2022/45/B/ST5/00604 "Synthesis of nano- and microplastics labeled with up-converting nanoparticles for its visualization and monitoring in biological materials."

Więcej informacji/More information
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach grantu OPUS 22 nr 2021/43/B/ST5/00046 "Nanocząstki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji – synteza oraz zbadanie właściwości."

A competition for the position of PhD student in project OPUS 22 No. 2021/43/B/ST5/00046 "Nanoparticles showing persistent up-conversion luminescence – synthesis and characterization of properties."

Więcej informacji/More information
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (2 stanowiska) w ramach grantu LIDER XI nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Więcej informacji 
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Wyniki konkursów:

W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu "Opracowanie nowych wysoko-entropowych kompozytów z azotkami wytwarzanych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21 (nr projektu UMO-2021/41/B/ST8/03758), Komisja wyłoniła laureata: panią mgr Aleksandrę Półrolniczak.

W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-student w ramach projektu "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), Komisja wyłoniła laureata: pana Kacpra Murasa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko stypendysta-student w projekcie UMO-2020/39/I/ST5/00597 ”Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne.” Komisja wyłoniła laureata: pana Karola Hauza. Serdecznie gratulujemy.
Konkurs na stanowisko doktoranta nie został rozstrzygnięty.