Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie  OPUS 19, nr 2020/37/B/ST5/01938 „Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie na bazie poli(2-oksazolin) do selektywnego usuwania i ilościowego oznaczania szkodliwych związków organicznych w próbkach środowiskowych”

Termin składania dokumentów: 29.09.2021 (Osoby planujące rekrutację do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 proszone są o kontakt do dnia 15 czerwca 2021.)
Więcej informacji


Konkurs na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie LIDER XI, nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Termin składania dokumentów: 29.09.2021
Więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta - stypendysty/studentki - stypendystki w ramach projektu SONATA BIS, UMO-2018/30/E/ST5/00045  „Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w syntezie związków metaloidoorganicznych”.

Termin składania dokumentów: 24.09.2021
Więcej informacji


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN CEUS-UNISONO Nr 2020/02/Y/ST4/00042 zatytułowanym: "Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej."

Call for a competition for the position of a PhD student-scholarship in the framework of NCN CEUS-UNISONO project No. 2020/02/Y/ST4/00042 entitled: "Tailoring flavins for organic photocatalysis."

Termin składania dokumentów/Application deadline: 23.09.2021
Więcej informacji/ More informations


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN CEUS-UNISONO Nr 2020/02/Y/ST4/00042 zatytułowanym: "Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej."

Call for a competition for the position of a PhD student-scholarship in the framework of NCN CEUS-UNISONO project No. 2020/02/Y/ST4/00042 entitled: Tailoring flavins for organic photocatalysis.

Termin składania dokumentów/Application deadline: 23.09.2021
Więcej informacji/ More informations


Konkurs na  stanowisko post-doca w projekcie NCN UMO-2018/30/E/ST5/00045 zatytułowanym: „Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w syntezie związków metaloidoorganicznych”

Termin składania dokumentów: 28.09.2021
Więcej informacji