Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko student/ka stypendysta/ka w ramach projektu SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/ST4/00132 „Synteza związków Krzemoorganicznych – od klasycznej katalizy po elektrolizę” 

Więcej informacji
Termin składania ofert: 15.09.2023 r.


Konkurs nr 6 Prorektora kierującego Szkołą Dziedzinową Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: 31.08.2023 r. 


Konkurs nr 7 Prorektora kierującego Szkołą Dziedzinową Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: 31.08.2023 r.


Konkurs nr 8 Prorektora kierującego Szkołą Dziedzinową Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: 31.08.2023 r.


Konkurs na stanowisko  post-doca w ramach projektu OPUS 22 nr 2021/43/B/ST5/00046 „Nanoparticles showing persistent up-conversion luminescence – synthesis, and characterization of properties

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko  post-doca w ramach projektu OPUS 23 nr 2022/45/B/ST5/00604 „Synthesis of nano- and microplastics labeled with up-converting nanoparticles for its visualization and monitoring in biological materials

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko  doktoranta-stypendysty w ramach projektu OPUS 22 nr 2021/43/B/ST5/00046 „Nanoparticles showing persistent up-conversion luminescence – synthesis, and characterization of properties

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko  doktoranta-stypendysty w ramach projektu OPUS 23 nr 2022/45/B/ST5/00604 „Synthesis of nano- and microplastics labeled with up-converting nanoparticles for its visualization and monitoring in biological materials

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko  doktoranta-stypendysty w ramach projektu LIDER XI nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Więcej informacji / More information
Termin składania ofert: nabór ciągły