Oferty pracy/ Stypendia

Ankieta informacyjna do oceny kandydatów na etat adiunkta na Wydziale Chemii UAM

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Aktualne konkursy:

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (2 stanowiska) w ramach grantu LIDER XI nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 "Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne."

Więcej informacji 
Termin składania dokumentów: nabór ciągły


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach grantu OPUS 21 UMO-2021/41/B/ST8/03758 „Opracowanie nowych wysoko-entropowych kompozytów z azotkami wytwarzanych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury”

Więcej informacji
Termin składania dokumentów: 27.06.2022

Wyniki konkursów:

W wyniku prowadzonego otwartego konkursu na stanowisko stypendysta-student w ramach projektu "Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 (nr projektu  UMO-2019/34/E/ST5/00103), Komisja wyłoniła laureata: pana Kacpra Murasa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko stypendysta-student w projekcie UMO-2020/39/I/ST5/00597 ”Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne.” Komisja wyłoniła laureata: pana Karola Hauza. Serdecznie gratulujemy.
Konkurs na stanowisko doktoranta nie został rozstrzygnięty.