Wolontariat Studencki

Jeśli chcesz rozpocząć pracę w laboratorium naukowym lub jeszcze nie wiesz, gdzie realizować swoją pracę dyplomową - zapoznaj się z ofertą grup badawczych Wydziału Chemii. Oferta dla studentów zarówno I i II stopnia.

Poniżej znajdziecie materiały od kierowników poszczególnych grup badawczych działających na naszym wydziale, które zostały zgłoszone w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Mamy nadzieję, że będzie to cenna wskazówka przy wyborze wolontariatu studenckiego, specjalności oraz miejsca realizacji prac dyplomowych.

Budynek Wydziału Chemii UAM

Laboratorium Dydaktyczne Chemii Fizycznej i Teoretycznej

Laboratorium Dydaktyczne Chemii Ogólnej i Analitycznej

Laboratorium Dydaktyczne Chemii Organicznej i Bioorganicznej

Laboratorium Dydaktyczne Chemii Nieorganicznej

Laboratorium Dydaktyczne Technologii Chemicznej