Hospitacje zajęć dydaktycznych

Zespół do spraw hospitacji zajęć dydaktycznych:

Przewodnicząca:

  • prof. UAM dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska
Członkowie:
  • prof. dr hab. Jacek Komasa
  • prof. dr hab. Piotr Przybylski
  • prof. UAM dr hab. Agnieszka Held
  • prof. UAM dr hab. Zbigniew Hnatejko
  • prof. UAM dr hab. Joanna Kurczewska

Sekretarz:

  • mgr Anna Wojciechowska
Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych (559.9 KB)
Załącznik 1 - Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii w semestrze letnim 2023/2024Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 1 - Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii w semestrze letnim 2023/2024 (694.1 KB)
Załącznik 2 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - wykładObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 2 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - wykład (566.5 KB)
Załącznik 2 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - laboratoriumObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 2 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - laboratorium (571.2 KB)
Załącznik 2 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - ćwiczenia, seminarium, proseminariumObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 2 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - ćwiczenia, seminarium, proseminarium (572.9 KB)
Załącznik 3 - Sprawozdanie semestralne z hospitacji zajęćObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 3 - Sprawozdanie semestralne z hospitacji zajęć (608.9 KB)