Studia I stopnia

Studia na na Wydziale Chemii pozwolą Ci poznać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, a także bezpiecznie pracować w laboratorium.

Chemia

Studia na kierunku chemia są adresowane do osób chcących poznawać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, bezpiecznie pracować w laboratorium. Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych.

Aż 9 specjalności do wyboru!

Chemia aplikacyjna
Studia inżynierskie!

Korzyścią przemawiającą za wyborem naszego kierunku jest nastawienie programu kształcenia na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy z zakresu chemii. Dzięki odpowiednim formom prowadzenia zajęć, licznym pracowniom, zadaniom projektowym, fakultatywnym szkoleniom czy praktykom zawodowym przygotujesz
się do rozpoczęcia swojej kariery poza uczelnianej. Uzyskanie kompetencji inżynierskich jest niewątpliwym atutem absolwenta na rynku pracy, a następnie w trakcie podjętej pracy zawodowej.

Chemia medyczna z projektowaniem leków
nowość!

Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności, w jaki sposób otrzymywać nowe leki, w jaki sposób przeprowadzać badania nad nimi oraz jakie metody wykorzystywać w procesie ich projektowania. Absolwenci kierunku Chemia medyczna z projektowaniem leków posiadają kompetencje z zakresu chemii medycznej w aspekcie projektowania nowych leków, co stanowi olbrzymi atut na rynku pracy w tym obszarze.