Publikacje

Propozycje publikacji do zamieszczenia prosimy kierować na adres wchmedia@amu.edu.pl

Wymagane są: krótki opis w języku polskim i angielskim, dane bibliograficzne pracy (Nazwisko1 I, Nazwisko2  I. Tytuł. Czasopismo, rok, volumen, strony. nr doi), link do artykułu

Lista 50 najlepiej cytowanych według Web of Science publikacji z afiliacją Wydziału Chemii UAM

2024

 1. Na łamach wiodącego czasopisma w obszarze nauk materiałowych Advanced Functional Materials (IF = 19) ukazała się praca pt. „Constructing [2.2]Paracyclophane‐Based Ultrasensitive Optical Fluorescent‐Phosphorescent Thermometer with Cucurbit[8]Uril Supramolecular Assembly”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy grup badawczych z Polski, Chin, Hiszpanii i Niemiec, tj. I) Wydziału Chemii UAM; II) Hangzhou City University w Chinach; III) Universidad de La Laguna w Hiszpanii; IV) Instytutu Chemii Organicznej, Karlsruhe Institute of Technology. W opublikowanych badaniach przedstawiono nowatorską strategię wykorzystującą supramolekularne układy typu gość-gospodarz oraz połączenie spolimeryzowanych cząsteczek [2.2]paracyklofanu (PCP) z tzw. klatką molekularną (cucurbit[8]uril), w celu ograniczenia ruchów molekularnych i promowania fosforescencji nawet w stosunkowo wysokiej temperaturze. Sztywna i hydrofobowa wnęka klatki organicznej stanowi idealne mikrośrodowisko dla cząsteczek PCP, co znacznie poprawia właściwości fotofizyczne po utworzeniu kompleksu. Włączenie klatki molekularnej do powstałych polimerów prowadzi do zwiększenia wydajności fosforescencji. W zależności od struktury molekularnej i enkapsulacji cząsteczek w klatkach organicznych, powstałe materiały wykazują temperaturowo-zależne przesunięcia ku czerwieni (red-shift) lub niebieskiemu (blue-shift), jak również zmiany czasu zaniku fosforescencji, co pozwoliło na opracowanie nowatorskich, całkowicie organicznych termometrów optycznych.
  Qiu X., Zheng T., Runowski M., Woźny P., Martín I.R. , Soler-Carracedo K., Espinosa Piñero C., Lebedkin S., Fuhr O., Bräse S. Constructing [2.2]Paracyclophane‐Based Ultrasensitive Optical Fluorescent‐Phosphorescent Thermometer with Cucurbit[8]Uril Supramolecular Assembly. Advanced Functional Materials, 2024, 2313517. https://doi.org/10.1002/adfm.202313517. 
 2. Na łamach prestiżowego czasopisma Advanced Functional Materials (IF = 19) ukazała się praca pt. „Highly‐Sensitive, Tri‐Modal Luminescent Manometer Utilizing Band‐Shift, Ratiometric and Lifetime‐Based Sensing Parameters”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy grup badawczych z I) Zakładu Ziem Rzadkich, Wydziału Chemii UAM; II) Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu; III) Wydziału Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego; IV) Jiangsu University of Science and Technology w Chinach. Publikacja dotyczy opracowania nowego luminescencyjnego manometru Li3Sc2(PO4)3:Cr3+ opartego o emisję jonów chromu(III). Opracowany sensor ciśnienia może operować przy użyciu aż trzech parametrów manometrycznych, tj. przesunięcia linii emisyjnej, stosunków intensywności pasm, jak również czasów zaniku luminescencji. Co więcej, otrzymany materiał wykazuje największą czułość na zmiany ciśnienia w układzie ze wszystkich znanych sensorów optycznych, w których odczyt ciśnienia odbywa się na podstawie analizy przesunięcia widmowego pasma emisji (dλ/dp = 23.9 nm/GPa) jak również zmiany czasów życia stanu wzbudzonego (SR = 93.56%/GPa).
 3. Szymczak, M.; Jaśkielewicz, J.; Runowski, M.; Xue, J.; Mahlik, S.; Marciniak, L. Highly‐Sensitive, Tri‐Modal Luminescent Manometer Utilizing Band‐Shift, Ratiometric and Lifetime‐Based Sensing Parameters. Advanced Functional Materials, 2024. DOI: 10.1002/adfm.20

  graphs

 4. Ostatnio na łamach prestiżowego czasopisma ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF= 8,4) ukazał się artykuł pt. Solvent-Free and Efficient Synthesis of Silatranes via an Organocatalytic Protocol under Mild Conditions, opublikowany przez Myong Joon Oh, Ireneusza Kownackiego oraz Macieja Kubickiego (naukowców naszego Wydziału). W niniejszej pracy, autorzy opisali nowatorski sposób syntezy organofunkcyjnych silatranów, który z uwagi na prostotę oraz efektywność, a także korzystne współczynniki „zielonej chemii” może zrewolucjonizować wytwarzanie tego typu pochodnych krzemowych w skali przemysłowej. Autorzy pracy zakładają, że znaczące zwiększenie efektywności procesu syntezy silatranów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich wytwarzania, powinno mieć również przełożenie na wzrost zainteresowania tego typu pochodnymi przez inne gałęzie przemysłu chemicznego, np. krzemoorganicznego, polimerów, oponiarskiego, w których związki krzemoorganiczne powszechnie są wykorzystywane jako silanowe środki sprzęgające lub modyfikatory powierzchni.
 5. M.J. Oh, I. Kownacki, M. Kubicki. Solvent-Free and Efficient Synthesis of Silatranes via an Organocatalytic Protocol under Mild Conditions. ACS Sustainable Chem. Eng, 2024. DOI: 10.1021/acssuschemeng.3c07293

  schemat reakcji

2023

 1. Na łamach prestiżowego czasopisma Advanced Science (IF = 15.1) ukazała się praca pt. „Pressure‐Induced Remarkable Spectral Red‐Shift in Mn2+‐Activated NaY9(SiO4)6O2 Red‐Emitting Phosphors for High‐Sensitive Optical Manometry”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy grup badawczych z I) Zakładu Ziem Rzadkich, Wydziału Chemii UAM; II) Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu; III) Ningbo University w Chinach; IV) Jiangsu University of Science and Technology w Chinach; V) Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii. Publikacja dotyczy opracowania nowego optycznego (luminescencyjnego) sensora wysokiego ciśnienia opartego o emisję jonów Mn2+. Materiał ten wykazuje największą czułość na zmiany ciśnienia w układzie (dFWHM/dP = 10.13 nm/GPa) ze wszystkich znanych manometrów optycznych, wykorzystujących do pomiaru ciśnienia zmiany szerokości połówkowej pasma emisji.
 2. Zeng, Q.; Runowski, M.; Xue, J.; Luo, L.; Marciniak, L.; Lavín, V.; Du, P. Pressure‐Induced Remarkable Spectral Red‐Shift in Mn2+‐Activated NaY9(SiO4)6O2 Red‐Emitting Phosphors for High‐Sensitive Optical Manometry. Advanced Science, 2023, 2308221. https://doi.org/10.1002/advs.202308221.

  grafika dekoracyjna

 3. Połączenie koncepcji dendrymerów, silseskwioksanów oraz jednostek ferrocenowych okazuję się być ciekawą alternatywą dla klasycznych układów  związków krzemu. W tej tematyce opublikowana została ostatnio praca na łamach renomowanego czasopisma ACS Inorganic Chemistry pt. „Metallodendrimers Unveiled: Investigating the Formation and Unique Features of Double-Decker Silsesquioxane-Based Silylferrocene Dendrimers”. Praca powstała we współpracy z Prof. Pilar Garcia Armada z Universidad Politécnica de Madrid podczas kilkutygodniowego stażu mgr Oli Mrzygłód w Madrycie z zespołu prof. UAM dr hab. Beaty Dudziec (Wydział Chemii, CZT). Publikacja dotyczy syntezy oraz właściwości elektrochemicznych dendrymerów G1 i G2 na bazie dwupoziomowego silseskwioksanu typu DDSQ.
 4. Mrzygłód, A., Rzonsowska, M., García-Armada, M. P.; Dudziec, B.; Nowicki, M. Metallodendrimers Unveiled: Investigating the Formation and Unique Features of Double-Decker Silsesquioxane-Based Silylferrocene Dendrimers. Inorg. Chem. 2023. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.3c02628
  struktury silseskwioksanów DDQ

 5. Na łamach wiodącego czasopisma w obszarze nauk materiałowych Advanced Functional Materials (IF = 19) ukazała się praca pt. „Multimodal Optically Nonlinear Nanoparticles Exhibiting Simultaneous Higher Harmonics Generation and Upconversion Luminescence for Anticounterfeiting and 8‐bit Optical Coding”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy grup badawczych z Polski, Chin, Hiszpanii i USA, tj. I) Wydziału Chemii UAM; II) Hangzhou City University w Chinach; III) Universidad de La Laguna w Hiszpanii; IV) Politechniki Łódzkiej; V) Harvard University w USA. Niniejsze badania prezentują opracowanie i syntezę pierwszych nanomateriałów wykazujących jednocześnie kombinację różnych nieliniowych procesów optycznych (NLO), tj. generację drugiej harmonicznej (SHG), generację trzeciej harmonicznej (THG) oraz tzw. fotoluminescencję up-konwersyjną (UC-PL). Zsyntetyzowane nanocząstki zostały wtłoczone do polimerów drukowalnych w technologii 3D, włókien i tuszy do celów zabezpieczeń przed podrabianiem, detekcji odcisków palców, zastosowań biomedycznych i przetwarzania informacji. Przedstawiamy również potencjał technologiczny tych materiałów w dziedzinie zabezpieczeń oraz optycznego przechowywania danych (pamięci optyczne), poprzez pierwszą realizację 8-bitowego, w pełni nieliniowego kodowania i dekodowania optycznego opartego na procesach parametrycznych i nieparametrycznych.
 6. Runowski M., Woźny P., Martín I.R., Soler-Carracedo K., Zheng T., Hemmerich H., Rivera-López F., Moszczyński J., Kulpiński P., Feldmann S. Multimodal Optically Nonlinear Nanoparticles Exhibiting Simultaneous Higher Harmonics Generation and Upconversion Luminescence for Anticounterfeiting and 8-bit Optical Coding. Adv. Funct. Mater. 2023, 2307791. DOI: 10.1002/adfm.202307791

  grafika dekeoracyjna

 7. Na przestrzeni ostatnich lat farmaceutyki zaczęły stanowić jedną z wiodących grup zanieczyszczeń środowiska wodnego. Do ich usuwania wykorzystuje się wiele procesów, w tym m.in. adsorpcję, fotokatalizę czy techniki membranowe, jednak każda z tych technik posiada swoje ograniczenia. Z tego powodu, autorzy pracy "The development of novel tailor-made photocatalytic reactor for sulfamethoxazole removal: Understanding mechanism and degradation pathway" opublikowanej w Chemical Engineering Journal (IF=15,1) postanowili zaproponować nowatorski fotoreaktor pozwalający na eliminację szeregu wad procesów fotoutleniania.
 8. "Przede wszystkim wytworzyliśmy fotokatalizator TiO2-włókno węglowe, który dzięki swojej unikalnej trójwymiarowej strukturze, pozwalał nie tylko na łatwą separację po procesie fotokatalitycznym, ale także usprawniał kontakt pomiędzy fotokatalizatorem, a degradowanym zanieczyszczeniem – sulfametaksazolem. Jednak kluczowym elementem pracy było zaprojektowanie dostosowanego do potrzeb źródła światła LED, które wpisywało się w spektrum absorpcji fotokatalizatora. Takie równoległe podejście do rozwoju fotokatalizatora oraz źródła światła, pozwoliło nam na uzyskanie zwiększonej efektywności w usuwaniu sulfametaksazolu, nawet w pięciu kolejnych cyklach katalitycznych. Co ważne, nasze rozwiązanie odznaczało się niską energochłonnością, co jest niezwykle istotne mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju."

  Kubiak A., Gabała E., Sobańska K., Frankowski M., Pietrzyk P., Krawczyk P., Cegłowski M. The development of novel tailor-made photocatalytic reactor for sulfamethoxazole removal: Understanding mechanism and degradation pathway. Chemical Engineering Journal, 2023, 145168. doi: 10.1016/j.cej.2023.145168

  grafika dekoracyjna

 9. Na łamach czasopisma Angewandte Chemie ukazała się praca pt. „Dynamic Cages – Towards Nanostructured Smart Materials”, autorstwa Dr. Wojciecha Drożdża (Wydział Chemii, CZT), Prof. wiz. Artura Ciesielskiego (CZT, ISIS Strasbourg) oraz Prof. Artura Stefankiewicza (Wydział Chemii, CZT), realizujących swoje badania w Centrum Zaawansowanych Technologii.
 10. W publikacji przedstawiono sposoby wykorzystania dynamicznych klatek koordynacyjnych i kowalencyjnych w tworzeniu inteligentnych nanomateriałów wielowymiarowych (0- 3D). Otrzymane układy hybrydowe i kompozytowe charakteryzują się znacznie lepszymi lub całkiem odmiennymi właściwościami w porównaniu do elementów składowych, co w istotny sposób przekłada się na ich potencjalne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (m. in. w katalizie, magazynowaniu gazów, separacji czy transporcie).

  Drożdż W.; Ciesielski A.; Stefankiewicz A.R. Dynamic cages - Towards Nanostructured Smart Materials. Angewandte Chemie, 2023,  doi: 10.1002/anie.202307

  grafika dekoracyjna

 11. Jak połączyć chemię kostek krzemoorganicznych i dendrymerów? Kolejna praca Zespołu prof. UAM dr hab. Beaty Dudziec właśnie o tym opowiada. Artykuł “Tricky but repeatable synthetic approach to branched, multifunctional silsesquioxane dendrimer derivatives“ został właśnie opublikowany w prestiżowym czasopiśmie RSC Inorganic Chemistry Frontiers. To wspólne przedsięwzięcie syntetyków i katalityków z zakresu chemii związków krzemu. Publikacja dotyczy opracowania metody syntezy serii dendrymerów silseskwioksanowych z różnymi rdzeniami (mono-T8, okta-T do dwu- i tetrafunkcyjnych układów DDSQ) z reaktywnym ugrupowaniem Si-H. Otrzymano je w oparciu o protokół sekwencji reakcji hydrosililowania Si-H i redukcji Si-Cl, biorąc pod uwagę różne czynniki, m.in.  związki redukujące (LiAlH4 i Red-Al®).
 12. A. Mrzygłód, R. Januszewski, J. Duszczak, M. Dutkiewicz, M. Kubicki, B. Dudziec. Tricky but repeatable synthetic approach to branched, multifunctional silsesquioxane dendrimer derivatives. Inorg. Chem. Front., 2023, (Advance Article) DOI: 10.1039/D3QI00500C

  grafika dekoracyjna

 13. Na łamach wiodącego czasopisma w obszarze nauk materiałowych Advanced Materials (IF = 32.086) ukazała się praca pt. „Mechanoluminescence And Photoluminescence Heterojunction for Superior Multi‐mode Sensing Platform of Friction, Force, Pressure And Temperature in Fibers And 3D‐printed Polymers”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy grup badawczych z Polski, Chin, Hiszpanii i USA, tj. I) Wydziału Chemii UAM; II) Hangzhou City University w Chinach; III) Universidad de La Laguna w Hiszpanii; IV) University of Houston w USA; V) Uniwersytetu Gdańskiego; VI) Politechniki Łódzkiej; VII) Shenzhen University w Chinach. Opublikowane wyniki badań demonstrują opracowanie innowacyjnego i wielofunkcyjnego czujnika foto- i mechano-luminescencyjnego, w formie proszkowej, mikro włókien i polimerów drukowanych 3D do optycznego wykrywania wysokiego i niskiego ciśnienia, temperatury, siły i tarcia. Połączenie techniki druku 3D z przędzeniem włókien pokazuje możliwość masowej produkcji aktywnych mechanicznie i optoelektronicznie części mechanoluminescencyjnych, zintegrowanych z narzędziami i aparaturą naukową i przemysłową.

  Zheng, T.; Runowski, M.; Martín, I. R.; Soler‐Carracedo, K.; Peng, L.; Skwierczyńska, M.; Sójka, M.; Barzowska, J.; Mahlik, S.; Hemmerich, H.; Rivera‐López, F.; Kulpiński, P.; Lavín, V.; Alonso, D.; Peng, D. Mechanoluminescence and Photoluminescence Heterojunction for Superior Multi‐mode Sensing Platform of Friction, Force, Pressure and Temperature in Fibers and 3D‐printed Polymers. Advanced Materials, 2023, DOI: 10.1002/adma.202304140.
  grafika dekoracyjna
 14. Na łamach prestiżowego czasopisma European Journal of Medicinal Chemistry (Elsevier, IF = 7.088, 140 pkt MEiN) ukazała się praca pt. „Modifications of geldanamycin via CuAAC altering affinity to chaperone protein Hsp90 and cytotoxicity”, która jest rezultatem współpracy Grupy Badawczej prof. Piotra Przybylskiego z prof. Marią Gdaniec. W publikacji przedstawione zostały nowe pochodne geldanamycyny, antybiotyku ansamycynowego o aktywności przeciwnowotworowej, którego miejscem docelowym działania jest białko szoku cieplnego Hsp90. Związki otrzymano na drodze 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena CuAAC przeprowadzonej w pozycji C(17). Rdzeń benzochinonowy geldanamycyny połączony został poprzez linker triazolowy z podstawnikami o zróżnicowanej naturze – hydrofilowymi i hydrofobowymi, kwasowymi i zasadowymi, co umożliwiło przeprowadzenie analizy pomiędzy strukturą i aktywnością pochodnych SAR. Wyniki badań aktywności przeciwnowotworowej zostały przedyskutowane w świetle najkorzystniejszych energetycznie sposobów wiązania się pochodnych z ‘target’. Modyfikacje szkieletu geldanamycyny poskutkowały obniżeniem toksyczności, zmniejszeniem wartości stałej dysocjacji Kd z Hsp90 (zwiększone powinowactwo pochodnych do target) oraz zwiększonymi indeksami apoptozy w liniach nowotworowych i aktywnością przeciwnowotworową na poziomie μM.
 15. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu 2017/25/B/ST5/00291 w konkursie Opus 13 oraz 2021/41/N/ST4/02137 w konkursie Preludium 20.

  grafika dekoracyjna

  Skrzypczak N., Buczkowski A., Bohusz W., Nowak E., Tokarska E., Leśniewska A., Alzebari A. M., Ruszkowski P., Gdaniec M., Bartl F., Przybylski P. Modifications of geldanamycin via CuAAC altering affinity to chaperone protein Hsp90 and cytotoxicity. European Journal of Medicinal Chemistry, 2023, 256, 115450, DOI: 10.1016/j.ejmech.2023.115450.

 16. Na łamach prestiżowego czasopisma The Journal of Organic Chemistry (ACS, IF = 4.198, 140 pkt MEiN) ukazała się praca pt. „Cascade Transformation of Ansamycin Benzoquinone Core into Benzoxazole Influencing Anticancer Activity and Selectivity”, która powstała w wyniku współpracy Grupy Badawczej Profesora Piotra Przybylskiego i Pani Profesor Marii Gdaniec. W pracy przedstawiono nową kaskadową metodę syntezy benzoksazoli z układów benzochinonowych i zróżnicowanych strukturalnie amin bez użycia metali jako katalizatorów. W pracy przedstawiono wpływ użytej zasady oraz charakter reagenta aminowego na wydajność procesu heterocyklizacji domino. Na podstawie badań aktywności biologicznej otrzymanych związków wykazano, że tandemowa redukcja rdzenia benzochinonowego poskutkowała wzrostem aktywności przeciwnowotworowej w kilku liniach nowotworowych oraz zwiększeniem indeksów selektywności.
 17. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu 2017/25/B/ST5/00291 w konkursie Opus 13 oraz 2021/41/N/ST4/02137 w konkursie Preludium 20.

  Skrzypczak N., Pyta K., Bohusz W., Leśniewska A., Gdaniec M., Ruszkowski P., Schilf W., Bartl F., Przybylski P. Cascade Transformation of the Ansamycin Benzoquinone Core into Benzoxazole Influencing Anticancer Activity and Selectivity. The Journal of Organic Chemistry, 2023, DOI: 10.1021/acs.joc.3c00493.

  grafika dekoracyjna

 18. Z dumą informujemy o najnowszej pracy w renomowanym czasopiśmie Angewandte Chemie (IF = 16,823), która skupia się na badaniach dotyczących układów hybrydowych typu POCOF bazujących na polioksometalanach typu Andersona jako elektrod wykorzystywanych w superkondensatorach.
 19. Wysoce interesujący temat pracy dostrzegli recenzenci i publikacji przyznano rangę VIP (very important paper – nie więcej niż 5 % prac otrzymuje takie wyróżnienie).
  Praca powstała jako wynik współpracy grupy badawczej Prof. wiz. Artura Ciesielskiego (dr Dawid Pakulski, Włodzimierz Czepa, dr Iwona Janica) (CZT) oraz członków zespołu Prof. Violetty Patroniak (dr Adam Gorczyński, Daria Brykczyńska) i Prof. Macieja Kubickiego.

  grafika dkeoracyjna

  Pakulski D., Gorczyński A., Brykczyńska D., Montes-García V., Czepa W., Janica I., Bielejewski M., Kubicki M., Patroniak V., Samori P., and Ciesielski A.  New Anderson-Based Polyoxometalate Covalent OrganicFrameworks as Electrodes for Energy Storage Boosted ThroughKeto-Enol Tautomerization.  Angewandte Chemie, 2023, doi: 10.1002/anie.202305239

 20. Wprawdzie z punktu widzenia chemika woda jest bardzo prostym związkiem, to jej znaczenie w przyrodzie jest nie do przecenienia. Wystarczy powiedzieć, że stanowi aż 60% masy ludzkiego ciała, a jej niedobór jest jednym z największych problemów, jakie dotykają ludzkość. Mimo iż woda jest jedną z najczęściej badanych substancji jej właściwości nie przestają zaskakiwać.
 21. Jednym z obecnie intensywnie eksplorowanych obszarów badań są substancje zdolne do kontrolowanego i odwracalnego pochłaniania, przechowywania i oddawania wody. Takie właściwości są szczególnie pożądane, np.: w formulacjach farmaceutycznych  i w pochłaniaczach wody. Większość znanych związków tego typu uwalnia wodę w wyższej temperaturze, często przekraczającej temperaturę wrzenia wody, co czyni ten proces kosztownym i wymagającym użycia znacznych ilości energii. Aby pozyskiwanie wody  z atmosfery było opłacalne, poszukuje się takich materiałów, w których proces uwalniania wody może być przeprowadzony w temperaturach niewiele wyższych niż temperatura pokojowa.

  12 Kwietnia 2023 roku w czasopiśmie Nature został opublikowany artykuł zatytułowany Dehydration of a crystal hydrate at subglacial temperatures, w którym naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Stellenbosch wykazali,  że kryształy chiralnego związku makrocyklicznego, nazywanego zwyczajowo triangliminą, wykazują zdolność do odwracalnego pochłaniania i uwalniania wody  w temperaturach poniżej jej punktu zamarzania. Ściślej, najniższa temperatura,  w której można zaobserwować ten cykliczny proces to -70 °C. Poniżej tej temperatury następuje zeszklenie wody zawartej  w kryształach hydratu, co jest równoznaczne  z zanikiem jej zdolności do przepływu.

  Struktura kryształu przypomina tzw. cegłę dziurawkę, gdzie średnica kanału wynosi 1 nm a ściany zbudowane są z makrocykli. Proces pochłaniania i utraty wody można obserwować gołym okiem, bo wiąże się on ze zmianą barwy kryształu(z żółtej na czerwoną  i odwrotnie), na skutek zmiany konfiguracji elektronowej w obrębie makrocykla związanej z odwracalnym przeniesieniem protonu. Pochłanianie i usuwanie wody nie zmieniają struktury kryształu, sam proces jest bardzo szybki i może przebiegać wielokrotnie bez znamion fizycznego zniszczenia próbki. Należy nadmienić, że tego typu zmiana barwy jest obserwowana tylko dla odpowiedniej fazy krystalicznej.

  Prezentowane badania są istotnym krokiem w kierunku racjonalnego projektowania materiałów zdolnych do odwracalnego wychwytywania wody z atmosfery, nawet przy niskiej wilgotności. Jest to szczególnie ważne dla tzw. jałowych obszarów świata, takich jak obszary stepowe i pustynne. Innym obszarem zastosowań są wskaźniki wilgotności dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w tym transport i przechowywanie zamrożonej żywności  i szczepionek.

  Eaby A.C. Myburgh D.C., Kosimov A., Kwit M., Esterhuysen C., Janiak A.M., Barbour L.J. Dehydration of a crystal hydrate at subglacial temperatures. Nature, 2023, 616, 288-292. Doi: 10.1038/s41586-023-05749-7

  grafika dekoracyjna

 22. Na łamach prestiżowego czasopisma Advanced Functional Materials (IF = 19.924) ukazała się praca pt. „Giant Pressure‐Induced Spectral Shift in Cyan‐Emitting Eu2+‐Activated Sr8Si4O12Cl8 Microspheres for Ultrasensitive Visual Manometry”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy grup badawczych z I) Zakładu Ziem Rzadkich, Wydziału Chemii UAM; II) Wydziału Nauk Mikroelektroniki i Inżynierii, Szkoły Nauk Fizycznych i Technologii, Uniwersytetu Ningbo w Chinach; III) Grupy Spektroskopii Optycznej i Wysokiego Ciśnienia, Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii. Publikacja dotyczy opracowania nowego optycznego (luminescencyjnego) sensora wysokiego ciśnienia, który wykazuje największą czułość na zmiany ciśnienia w układzie (dλ/dP = 9.7 nm/GPa), ze wszystkich obecnie dostępnych manometrów optycznych.
 23. Zheng, T.; Runowski, M.; Xue, J.; Luo, L.; Rodríguez‐Mendoza, U. R.; Lavín, V.; Martín, I. R.; Rodríguez‐Hernández, P.; Muñoz, A.; Du, P. Giant Pressure‐Induced Spectral Shift in Cyan‐Emitting Eu2+‐Activated Sr8Si4O12Cl8 Microspheres for Ultrasensitive Visual Manometry. Advanced Functional Materials, 2023, 2214663. DOI: 10.1002/adfm.202214663.
  grafika dekeoracyjna

 24. Na łamach prestiżowego czasopisma ACS Applied Materials & Interfaces (IF = 10.383, 200 pkt. MEiN) ukazała się praca pt. „Noncentrosymmetric Lanthanide-Based MOF Materials Exhibiting Strong SHG Activity and NIR Luminescence of Er3+: Application in Nonlinear Optical Thermometry”. Praca powstała na skutek owocnej współpracy trzech grup badawczych, tj. Zakładu Ziem Rzadkich, Wydziału Chemii UAM; Zakładu Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych, Wydziału Chemii UAM oraz Grupy Spektroskopii Optycznej i Wysokiego Ciśnienia, Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii. Wykorzystując zalety różnych odpowiedzi sensora w zmienionych warunkach termicznych, opracowano nieliniowy termometr optyczny oparty na niecentrosymetrycznych materiałach typu Ln-MOF (ang. Lanthanide Metal-Organic Frameworks) - domieszkowany MOF-Yb3+/Er3+. W przedstawionym układzie intensywność sygnał SHG (ang. Second Harmonic Generation) maleje wraz z rosnącą temperaturą, podczas gdy pasmo emisji jonów Er3+ w NIR nieznacznie się poszerza, umożliwiając ratiometryczne  monitorowanie temperatury poprzez pomiar zmiany stosunku intensywności pasm emisyjnych Er3+/SHG (1550 nm/488 nm). Ponadto, przedstawione niecentrosymetryczne układy można zsyntezować z achiralnych substratów, w wysokowydajnym procesie syntezy hydrotermalnej wykorzystując wyłącznie sól metalu oraz organiczny rozpuszczalnik, co znacząco upraszcza dostęp do tejże grupy związków. Nasze badania stanowią podstawę do racjonalnego projektowania łatwo dostępnych i samomonitorujących się NLO-aktywnych Ln-MOF o pożądanych właściwościach optycznych i elektronicznych.

  Runowski M., Marcinkowski D., Soler-Carracedo K., Gorczyński A., Ewert E., Woźny P., Martín, I. R. Noncentrosymmetric Lanthanide-Based MOF Materials Exhibiting Strong SHG Activity and NIR Luminescence of Er3+: Application in Nonlinear Optical Thermometry. ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 2, 3244–3252.
  DOI: 10.1021/acsami.2c22571

  aaaaa

 • Wybrane publikacje z roku 2022

  2022
 • Wybrane publikacje z roku 2021

  2021