Zakład Chemii Bioanalitycznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Bioanalitycznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1571
e-mail: aniojka@amu.edu.pl
strona www: pchba.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu