Zakład Chemii i Technologii Związków Krzemu

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii i Technologii Związków Krzemu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1702
e-mail: maciejm@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu