Zakład Stereochemii Organicznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Stereochemii Organicznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1689
e-mail: marcin.kwit@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu