Zakład Produktów Bioaktywnych

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Produktów Bioaktywnych
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1694
e-mail: iwkow@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu