DrJoanna Nowak-Karnowska

Joanna Nowak-Karnowska - Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  • 2005: Mgr
  • 2009: Dr
  • chemia bioorganiczna i bioanalityczna,
  • synteza modyfikowanych nukleozydów i ich analogów,
  • synteza oligonukleotydów,
  • pochodne nukleozydów i kwasów nukleinowych o właściwościach fluorescencyjnych,
  • fotochemia pochodnych nukleozydów i modyfikowanych oligonukleotydów

1. M. Gładysz, J. Nowak-Karnowska, A. Pasternak, J. Milecki, Synthesis and hybridization properties of oligonucleotide analogues with novel acyclic triazole internucleotide linkages, Bioorganic Chemistry 2017, 72, 161–167

2. J. Nowak-Karnowska, Z. Chebib, J. Milecki, S. Franzen, B. Skalski, Highly Efficient Fluorescent Interstrand Photocrosslinking of DNA Duplexes Labeled with 5-Fluoro-4-thio-2’-O-methyluridine, ChemBioChem 2014, 15, 2045 – 2049

3. K. Komodziński, J. Nowak, J. Lepczyńska, J. Milecki, B. Skalski, Photochemistry of 6-azidopurine ribonucleoside in aqueous solution, Tetrahedron Letters 2012, 53, 2316-2318
4. J. Milecki, J. Nowak, B. Skalski, S. Franzen, 5-Fluoro-4-thiouridine phosphoramidite: New synthon for introducing photoaffinity label into oligodeoxynucleotides, Bioorganic& Medicinal Chemistry 2011, 19, 6098-6106

5. J. Nowak, B. Skalski, Z. Gdaniec, J. Milecki, Synthesis of an acyclic nucleoside analog of highly fluorescent luminarosine, Tetrahedron Letters 2009, 50, (15), 1671–1673