Zakład Chemii Supramolekularnej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Supramolekularnej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: maciej.zalas@amu.edu.pl
strona www: supra.home.amu.edu.pl/

Pracownicy Zakładu