Zakład Analizy Śladowej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Analizy Śladowej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1605
e-mail: anettak@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu