Zakład Technologii Chemicznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Technologii Chemicznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: mkozlow@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu