Prof. UAM dr hab.Agata Głuszyńska

Pracownik samodzielny

Agata Głuszyńska - Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 • 1995: Mgr
 • 2001: Dr
 • 2019: Dr hab.
 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych ligandów do zastosowań bioanalitycznych i biomedycznych
 • Badanie oddziaływań ligandów z G-kwadrupleksami DNA o sekwencji ludzkiego telomerowego DNA (inhibicja telomerazy) oraz o sekwencjach różnych ludzkich protoonkogenów (zmiany transkrypcji w rejonie promotorowym genów)
 • Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis, spektrofluorymetrii i spektroskopii dichroizmu kołowego do badania oddziaływań ligand-DNA
 1. Głuszyńska, B. Juskowiak, M.   Kuta-Siejkowska, M. Hoffmann, S. Haider Int. J. Biol. Macromol. 2018, 114, 479-490.
 2. Głuszyńska, B. Juskowiak, M.   Kuta-Siejkowska, M. Hoffmann, S. Haider Molecules 2018, 23, 1134.
 3. J. Kosman, A. Głuszyńska, A. Stanisławska, B. Juskowiak Int. J. Biol. Macromol. 2017, 101, 799-804.
 4. E. Rajczak, A. Głuszyńska, B. Juskowiak J. Inorg. Biochem. 2016, 155, 105-114.
 5. A.   Głuszyńska Eur.   J. Med. Chem. 2015,   94, 405-426.
 6. J. Kosman, Y.-T. Wu, A. Głuszyńska, B. Juskowiak Anal. Bioanal. Chem. 2014, 406, 7049-7057.
 7. S.   Nagatoishi, T. Nojima, E. Gałęzowska, A. Głuszyńska, B. Juskowiak,S. Takenaka Anal. Chim. Acta 2007,   581, 125-131.
 8. E. Gałęzowska, A. Głuszyńska, B. Juskowiak J. Inorg. Biochem. 2007, 101, 678-685.
 9. B. Juskowiak, E. Gałęzowska, A. Zawadzka, A. Głuszyńska, S. Takenaka Spectrochim. Acta Part A 2006, 64,   835-843.