Zakład Chemii Kwantowej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Kwantowej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1645
e-mail: komasa@amu.edu.pl
strona www: Zakład Chemii Kwantowej

Pracownicy Zakładu