Zakład Chemii Produktów Naturalnych

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Produktów Naturalnych
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: piotrp@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu