Zakład Krystalografii

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Krystalografii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1681; +48 61 829 1557
e-mail: mkubicki@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu