Zakład Chemii Stosowanej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Stosowanej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: nowakiza@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu