Zakład Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1677
e-mail: violapat@amu.edu.pl
strona web: patroniakgroup.home.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu