Zakład Chemii Analitycznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Analitycznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: obstiwo@amu.edu.pl
strona www: zcha.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu