Zakład Katalizy Heterogenicznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Katalizy Heterogenicznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1686
e-mail: tmaciej@amu.edu.pl
strona www: zkh.home.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu