Zakład Chemii Koordynacyjnej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Koordynacyjnej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: renatad@amu.edu.pl
strona www: zchk.home.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu