Zakład Chemii Metaloorganicznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Metaloorganicznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1697 (prof. zw. dr hab. B. Marciniec)
telefon: +48 61 829 1699 (prof. zw. dr hab. C. Pietraszuk)
e-mail: prof. zw. dr hab. B. Marciniec
e-mail: prof. zw. dr hab. C. Pietraszuk

Pracownicy Zakładu