Zakład Chemii Materiałów

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Materiałów
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: katran@amu.edu.pl
strona www: hpc.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu