Zakład Analityki Chemicznej i Środowiskowej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Analityki Chemicznej i Środowiskowej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: marcin.frankowski@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu