Studia doktoranckie

Czteroletnie Studium Doktoranckie kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin znajdujących zatrudnienie w jednostkach badawczych uniwersytetów, Polskiej Akademii Nauk i laboratoriach przemysłowych.

Podczas studiów doktoranci prowadzą prace badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego/promotora, a także uczestniczą w procesie dydaktycznym. Uczestniczą także w różnorodnych programach wymiany międzynarodowej oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Wykłady specjalistyczne dla uczestników Studium Doktoranckiego prowadzone są głównie w języku angielskim przez wybitnych specjalistów - profesorów z całego świata.

Więcej informacji odnośnie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej