Zakład Fizykochemii Środowiska

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Fizykochemii Środowiska
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon:+48 61 829 1566
e-mail: bogunial@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu