Zakład Spektroskopii i Magnetyzmu

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Spektroskopii i Magnetyzmu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: sikorski@amu.edu.pl
strona www: sikorski-photolab.home.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu