Zakład Chemii Fizycznej i Fotochemii

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Fizyki Chemicznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail:tomekp@amu.edu.pl
strona www: zfch.home.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu