Zakład Ziem Rzadkich


Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Ziem Rzadkich
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1672
e-mail: tgrzyb@amu.edu.pl

http://rareearths.amu.edu.pl/
Fb: Zakład Ziem Rzadkich
IG:@ziemiorzadkowcy
Twitter: AMU Department of Rare Earths

Pracownicy Zakładu