Zakład Chemii Medycznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Medycznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
telefon: +48 61 829 1689
e-mail: adhucz@amu.edu.pl
strona www: adhucz.home.amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu