Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: mmh@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu