DrKatarzyna Koroniak-Szejn

W 2005 roku ukończyłam studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie, w 2008 obroniłam doktorat w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster, który zrealizowałam w grupie badawczej Profesora Günter’a Haufe. Tematyka mojej pracy doktorskiej dotyczyła chemii fluoroorganicznej, w szczególności syntezy fluorowanych analogów sfingolipidów. Po obronie doktoratu, kolejne dwa lata (2009 - 2011) spędziłam na stażu podoktorskim w Karlsruhe Institute of Technology w grupie Profesora Stefana Bräse. Od roku 2011 pracuję jako adiunkt na Wydziale Chemii UAM zajmując się przede wszystkim syntezą fluorowanych związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej, pochodnych cukrów i aminokwasów. Tematykę tę można rozdzielić na dwa podrozdziały: 1) synteza fluorowanych i niefluorowanych monosacharydów – bloków budulcowych do syntezy analogów kwasu hialuronowego; 2) synteza fluorowanych analogów aminokwasów i peptydów jako peptydomimetyków. Ponadto, angażuję się w proces dydaktyczny na Wydziale Chemii UAM.

Praca ze studentami sprawia mi wiele radości i cieszę się że często mogę wykorzystać własne zainteresowania naukowe w procesie kształcenia.  Wiele satysfakcji daje mi również prowadzenie zajęć ze studentami zagranicznymi (studenci Serp-Chem, PreMed, Erasmus+, wymiana studencka z North Carolina State University, Raleigh, USA).

Moje zaangażowanie w pracę dydaktyczną przejawia się również przygotowaniem materiałów dydaktycznych. Jestem współautorem skryptów do zajęć z chemii organicznej (laboratorium i seminarium) oraz współtułaczem dwóch podręczników (jeden wiodący podręcznik do chemii organicznej dla studentów Chemii oraz podręcznik do chemii dla studentów biologii). Można powiedzieć, że kolejną moją pasją jest tłumaczenie podręczników z języka angielskiego na język polski.

Kariera:

 • 1.10.2000 – 30.06.2005: studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obrona pracy magisterskiej 30.06.2005)
 • 1.10.2002 – 30.06.2003: stypendium Socrates – Erasmus na Universite de Provence, Marsylia, Francja (Licence Chimie Physique)
 • 1.10.2005 – 28.11.2008: studia doktoranckie na Westfälische- Wilhelms Universität Münster, Niemcy (doktor nauk przyrodniczych 29.11.2008)
 • 1.12.2008 – 30.06.2009: post-doc, Westfälische-Wilhelms Universität Münster, Niemcy
 • 1.08.2009 – 30.06.2011:  post -doc, Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy
 • 1.10.2011: obecnie  – adiunkt, Wydział Chemii UAM
 • członek Rady Programowej
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
 • członek Wydziałowej Komisji do Spraw Potwierdzenia Efektów Uczenia
 • tutor (opiekun) studentów I roku
 • opiekun specjalności Chemia Sądowa (I stopień)
 • członek Komisji do przeprowadzania egzaminu licencjackiego
 • członek zespołu powoływanego na potrzeby akredytacji na Wydziale Chemii UAM
 • członek kapituły konkursu Longo sed proximus intervallo organizowanego corocznie na Wydziale Chemii UAM
 • chemia fluoroorganiczna
 • modyfikowane fluorowane i niefluorowane analogi sacharydów
 • fluorowane aminokwasy - peptydomimetyki
 1. Multi-gram synthesis of Hyaluronic Acid Subunits and Synthesis of Fully Protected Oligomers, M. Virlouvet, M. Gartner, K. Koroniak, J.P.Sleeman, S. Bräse Adv.Synth. Catal. 2010, 352, 2657 – 2662.
 2. Secretome protein enrichment identifies physiological BACE1 protease substrates in neurons, P.-H.Kuhn, K. Koroniak, S. Hogl, A. Colombo, U. Zeitschel, M. Willem, C. Volbracht, U. Schepers, A. Imhof, A. Hoffmeister, C. Haass, S. Roßner, S. Bräse, S. Lichtenthaler  EMBO J. 2012, 31 3157 – 3158.
 3. Peptoids and polyamines going sweet: Modular synthesis of glycosylated peptoids and polyamines using click chemistry D. Fürniss, T. Mack, F. Hahn, S. B. L. Vollrath, K. Koroniak, U. Schepers, S. Bräse  Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 56–63.
 4. Glucosamine-and galactosamine-based monosaccharides with highly fluorinated motifs, J. Tomaszewska, K. Kowalska, K. Koroniak-Szejn, J. Fluor.Chem. 2016, 191, 1-13.
 5. Long chain alkyl and fluoroalkyl glucose and glucosamine derivatives as hyaluronic acid subunits-Scaffolds for drug delivery, K. Koroniak-Szejn, J. Tomaszewska, J. Grajewski, H. Koroniak, J. Fluor.Chem. 2019, 219, 98-105.

Pełen wykaz publikacji znajdziesz tutaj.