DrMonika Skrobańska

Kariera:

 • 2007: mgr
 • 2011: dr

Portale naukowe:

http://zchk.home.amu.edu.pl/

Funkcje:

 • Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ i AMU-PIE
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Zainteresowania naukowe skupione są na chemii nieorganicznej, chemii koordynacyjnej w szczególności na badaniach reakcji kompleksowania uracylu lub barbituranów i ich pochodnych siarkowych z metalami istotnymi biologicznie

Wybrane publikacje:

 • M. Zabiszak, J. Frymark, K. Ogawa, M. Skrobańska, M. Nowak, R. Jastrząb, M.T. Kaczmarek „Complexes of B-lactam antibiotics and their Schiff-base derivatives as a weapon in the fight against bacterial resistance” Coord. Chem. Rev. 493, 215326 (2023)
 • M.Skrobanska, M. Zabiszak, K. Taras-Goslinska, M. Nowak, M.T. Kaczmarek, J. Frymark, D. Michalska, R. Jastrzab „Potentiometric and spectroscopic studies of the complex formation in the 6-methyl-2-thiouracil amd copper(II) ion system”, Polyhedron 223, 115964 (2022)
 • B.Tylkowski, P. Konopka, M. Maj, L. Kazmierski, M. Skrobanska, X. Montane, M. Giamberini, A. Bajek, R. Jastrzab „Christmas tree bio-waste as a power source of bioactive materials with anti-proliferative activities for oral care” Molecules 27(19), 6553 (2022)
 • M. Nowak, A. Tolinska, L. Marciniak, M. Skrobanska, B. Tylkowski, M. Frankowski, M. T. Kaczmarek, R. Jastrzab „Green preparation and characterization of silver nanocolloids used as antibacterial material in soap” J. Mater. Sci. (2022)
 • R. Jastrzab, M. Nowak, M. Skrobanska, A. Tolińska, M. Zabiszak, M. Gabryel, L. Marciniak, M. T. Kaczmarek, „DNA as a target for lanthanide(III) complexes influence” Coord. Chem. Rev. 382 (2019) 145- 159
 • M. T. Kaczmarek, M. Skrobańska, M. Zabiszak, M. Walesa-Chorab, M. Kubicki, R. Jastrzab, „Coordination properties of N,N0 -bis(5- methylsalicylidene)-2-hydroxy-1,3- propanediamine with d- and f-electron ions: crystal structure, stability in solution, spectroscopic and spectroelectrochemical studies” RSC Adv. 8 (2018) 30994-31007
 • P. Solokha, S. De Negri, M. Skrobańska, A. Saccone, V. Pavlyuk, D.M. Proserpio; “The new ternary germanidesLa4Mg5Ge6 and La4Mg7Ge6: crystal structure and chemical bonding”; Inorg. Chem. 51 (2012) 207