DrMichał Zabiszak

 • 2018 r. – doktor nauk chemicznych
 • 2012 r. – magister chemii

Portale naukowe:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56465998900&zone

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0591-9409

Funkcje:

 • Opiekun klubu planszówkowego „Panaceur”
 • Tutor studentów I roku kierunku Chemia
 • Badania potencjometryczne i spektralne związków kompleksowych fosforylowanych pochodnych bioczasteczek
 • Analiza potencjometryczna i spektralna kwasów alfa- i beta-hydroksylowych i ich związków z jonami metali:
 • Charakteryzacja chemiczna kompleksów pochodnych kwasów chmielowych za pomocą technik potencjometrycznych i spektroskopii:
 • Badania wpływu stężenia poliamin biogennych w układach zawierających jony metalu oraz ligandy O-donorowe:
 • Charakteryzacja antybiotyków beta-laktamowych z wykorzystaniem metody potencjometrycznej oraz metod spektroskopowych.
 • Konkurencyjność jonów metali s-, d-, f- elektronowych w reakcjach kompleksowania
 • Badania interakcji między badanymi związkami chemicznymi o znaczeniu biologicznym w reakcjach kompleksowania.
 1. M. Zabiszak, J. Frymark, K. Ogawa, M. Skrobańska, M. Nowak, R. Jastrząb, M.T. Kaczmarek, Complexes of β-lactam antibiotics and their Schiff-base derivatives as a weapon in the fight against bacterial resistance, Coord. Chem. Rev.  2023, 493, 215326. DOI: 10.1016/j.ccr.2023.215326
 2. M. Skrobanska,M. Zabiszak, K. Taras-Goslinska, M. Nowak, M.T. Kaczmarek, J. Frymark, D. Michalska, R.  Jastrzab, Potentiometric and spectroscopic studies of the complex formation in the 6-methyl-2-thiouracil and copper(II) ion system, Polyhedron, 2022, 223, 115964. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115964
 3. K. Burdzy, A. Aurich, S. Hunger, R. Jastrząb, M. Zabiszak, D. Kołodyńska, Green citric acid in the sorption process of rare earth elements, Chem. Eng. J., 2022, 437, 135366. DOI: 10.1016/j.cej.2022.135366
 4. J. Frymark, M. Zabiszak, J. Grajewski, Z. Hnatejko, D. Kołodyńska, M.T. Kaczmarek, R. Jastrząb, Excess of polyamine as a factor influencing the mode of coordination in the Eu(III)/α-hydroxy acid/spermine system, Polyhedron, 2022, 221, 115853. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115853
 5. M. Zabiszak, J. Frymark, M. Nowak, J. Grajewski, K. Stachowiak, M.T. Kaczmarek, R. Jastrząb, Influence of d-Electron Divalent Metal Ions in Complex Formation with L-Tartaric and L-Malic Acids, Molecules, 2021, 26(17), 5290. DOI: 10.3390/molecules26175290
 6. M. Gabryel-Skrodzka, M. Nowak, K. Stachowiak, M. Zabiszak, K. Ogawa, R. Jastrząb, The Influence of pH on Complexation Process of Copper(II) Phosphoethanolamine to Pyrimidine Nucleosides, Materials, 2021, 14(15), 4309. DOI: 10.3390/ma14154309
 7. R. Jastrząb, M. Nowak, M. Zabiszak, A. Odani, M.T. Kaczmarek, Significance and properties of the complex formation of phosphate and polyphosphate groups in particles present in living cells, Coord. Chem. Rev.  2021, 435, 213810. DOI: 10.1016/j.ccr.2021.213810
 8. M. Zabiszak, M. Nowak, Z. Hnatejko, J. Grajewski, K. Ogawa, M.T. Kaczmarek, R. Jastrząb, Thermodynamic and Spectroscopic Studies of the Complexes Formed in Tartaric Acid and Lanthanide(III) Ions Binary Systems, Molecules, 2020, 25, 1121. DOI: 10.3390/molecules25051121
 9. M. Zabiszak, M. Nowak, M. Gabryel, K. Ogawa, M.T. Kaczmarek, Z. Hnatejko, R. Jastrząb, New coordination compounds of citric acid and polyamines with lanthanide ions - potential application in monitoring the treatment of cancer diseases, J. Inorg. Biochem. 2019, 198, 110715. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2019.110715
 10. R. Jastrząb, M. Nowak, M. Skrobańska, A. Tolińska, M. Zabiszak, M. Gabryel, Ł. Marciniak, M.T. Kaczmarek, DNA as a target for lanthanide(III) complexes influence, Coord. Chem. Rev.  2019, 382,  145-159. DOI: 10.1016/j.ccr.2018.12.018
 11. M.T. Kaczmarek, M. Skrobańska, M. Zabiszak, M. Wałęsa-Chorab, M. Kubicki, R. Jastrząb, Coordination properties of N,N′-bis(5-methylsalicylidene)-2-hydroxy-1,3-propanediamine with d- and f-electron ions: crystal structure, stability in solution, spectroscopic and spectroelectrochemical studies, RSC ADV 2018, 54, 30994-31007. DOI: 10.1039/c8ra03565b
 12. M.T. Kaczmarek, M. Zabiszak, M. Nowak, R. Jastrzab, Lanthanides: Schiff base complexes, applications in cancer diagnosis, therapy, and antibacterial activity, Coord. Chem. Rev.  2018, 370,  42-54. DOI: 10.1016/j.ccr.2018.05.012
 13. M. Zabiszak, M. Nowak, K. Taras-Goslińska, M.T. Kaczmarek, Z. Hnatejko, R. Jastrzab, Carboxyl groups of citric acid in the process of complex formation with bivalent and trivalent metal ions in biological systems, J. Inorg. Biochem. 2018, 182, 37-47. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.01.017
 14. M.T. Kaczmarek, M. Zabiszak, M. Nowak, R. Jastrzab, Potentiometric determination of novel complexes of selected lanthanide ions with N,N'-bis(5-methylsalicylidene)-4-methyl-1,3-phenylenediamine, J. Iran. Chem. Soc., 2018, 15, 407-414. DOI: 10.1007/s13738-017-1241-7
 15. R. Jastrzab, M.T. Kaczmarek, M. Nowak, A. Trojanowska, M. Zabiszak, Complexes of polyamines and their analogues as living system active compounds, Coord. Chem. Rev. 2017, 351, 32-44. DOI: 10.1016/j.ccr.2017.05.001
 16. R. Jastrząb, M. Nowak, M. Skrobańska, M. Zabiszak, Complexation copper(II) or magnesium ions with D-glucuronic acid - potentiometric, spectral and theoretical studies, J. Coord. Chem., 2016, 69,  2174-2181. DOI: 10.1080/00958972.2016.1205738 
 17. R. Jastrząb, M.Nowak, M. Zabiszak, Heteronuclear complexes of phosphocreatine with cooper(II) and magnesium(II) ions, J. Iran. Chem. Soc., 2015, 12, 213-221. DOI: 10.1007/s13738-014-0476-9